Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern

Vi vet hvor viktig det er med integritet for våre kunder og alle som besøker nettsiden vår. Målet med våre Retningslinjer for personvern er at vi på en tydelig og transparent måte skal beskrive for deg hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer data og informasjon om deg slik at du skal føle deg trygg på at personopplysningene dine oppbevares og brukes korrekt. Vi behandler alle personopplysninger i henhold til gjeldende lov.

Behandling av personopplysninger

Selskapene innen Forsetify (https://www.forsetify.no/personvern)"Forsetify"), «Forsetify», bruker personopplysningene dine for at vi skal kunne tilby, og for at du skal kunne benytte, tjenestene våre. Hvordan personopplysningene behandles, avhenger av hvilke av våre tjenester du har valgt å benytte. Klikk på en tjeneste nedenfor for å lese mer informasjon om hvordan personopplysningene behandles innenfor rammen av den respektive tjenesten. Disse retningslinjene for personvern består således av denne generelle delen og de spesifikke retningslinjene over som gjelder for den/de tjenestene du har valgt.

Dersom du ønsker å lese bruksvilkårene for våre ulike tjenester, finner du dem nedenfor i dokumentet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i Forsetify i Norge er Forsetify Oy (Y-tunnus, finsk org.nr. 2782804-3). I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvordan personopplysningene dine behandles, både for hver enkelt tjeneste og innenfor rammen av Forsetify`s felles kundedatabase.

Forsetify Oy administrerer og forvalter en database i Forsetify som er felles for hele konsernet, og utfører behandling på oppdrag fra det Forsetify-selskapet som er behandlingsansvarlig der du er kunde, eller hvis tjenester du benytter deg av. Samtlige selskaper som deltar i samarbeidet, er majoritetseide selskaper i Forsetify(«vi», «oss» «Forsetify»).

Behandlingsansvarlig for Økonomitjenesten og Fordelsavtalen er Forsetify Oy.

I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvordan personopplysningene dine behandles, både for hver enkelt tjeneste og innenfor rammen av Forsetify felles kundedatabase. Selskapene i Forsetify utveksler data i administrative systemer og driver kundesupport, markedsføringsarbeid og kvalitetssikret analyse av data. Personopplysninger blir samlet inn til databasen ved at de personopplysningene som respektive Forsetify-selskap behandler, blir overført til databasen og behandles i tråd med dette dokumentet. Det er Forsetify Oy som har ansvar for håndteringen av det tekniske systemet med tilhørende sikkerhetstiltak som databasen bygger på. Det er bare særlig utnevnt personale som har tilgang til opplysningene i databasen, noe som blant annet sikres med rettighetsadministrasjon/tilgangsstyring. Forsetify Oy har ansvar for å sikre at slik tilgangsstyring til enhver tid er korrekt, og særlig for at det ikke gis en for bred eller omfattende tilgang. Personopplysningene dine vil bli delt mellom de forskjellige selskapene i Forsetify, uansett hvilken tjeneste som du har benyttet i tråd med det som fremgår av disse retningslinjene.

Vi bruker felles informasjon som Forsetify-selskapene samler inn om kundene og brukerne, hovedsakelig av følgende grunner:

 • tilveiebringe et integritetssikret kunderegister for Forsetify-selskapene der vi i fellesskap har kvalitetssikret at opplysninger om og preferanser for deg som kunde er korrekte, oppdatert og begrenset til formålet, og der vi også kan tilby deg en enkel måte å ivareta rettighetene dine på og stille spørsmål om personopplysningene dine til fellesfunksjonen som administreres av Forsetify Oy;
 • støtte Forsetify-selskapene med en integritetssikret analyse, slik at selskapene kan forbedre eksisterende produkter for deg som kunde og tilveiebringe digitale tjenester som er unikt tilpasset deg;
 • støtte Forsetify og dets selskaper med et integritetssikret analyse, slik at de kan gjennomføre relevante kampanjer med markedsføring av lignende varer og tjenester fra Forsetify til deg, og støtte Forsetify med integritetssikret analyse, slik at man, når du har gitt tillatelse til det eller når loven tillater det, kan rette reklame direkte til deg i samarbeid med annonsørene deres.

For å forbedre vernet av din personlige integritet har vi bygget inn tekniske og organisatoriske sikkerhetsmekanismer som er utformet for å forhindre visse kombinasjoner av data, begrense bruken av opplysningene dine i henhold til dine preferanser og instruksjoner og sørge for at vi har korrekt og oppdatert informasjon om deg og preferansene dine.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi samler inn opplysninger fra deg som kunde blant annet for å kunne tilby tjenestene våre og oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi kan komme til å samle inn forskjellige opplysninger avhengig av hvilken tjeneste du bruker, og disse kan omfatte person- og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, objektinformasjon, helseopplysninger, om deg som eventuell politisk eksponert person, teknisk informasjon og tredjepartsdata.

Person- og kontaktinformasjon

Visse opplysninger gir du oss selv i forbindelse med at du søker om å få benytte en av våre tjenester. Dette kan være person- og kontaktinformasjon, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer. Visse opplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med og/eller etter at du har sendt inn en søknad til oss, f.eks. en oppdatering av personopplysningene dine eller komplettering av opplysninger via eksterne registre, for eksempel UC, Bisnode eller lignende samarbeidspartnere.

Kredittopplysninger

Vi kan også komme til å innhente informasjon om kredittverdigheten og/eller inntekten din og om innvilgede lån. Vi vil bestille en kredittvurdering av deg i forbindelse med at du søker om et lån. Vi vil også innhente relevant søknadsinformasjon, f.eks. informasjon om inntekten din og bankkontoene dine.

Objektinformasjon

Videre kan vi hente inn objektinformasjon, for eksempel navnet på et objekt du vil sammenligne og/eller tegne forsikring for, f.eks. registreringsnummer, boligadresse eller husnummer. For å kunne gjennomføre bytte av strømavtale innhenter det informasjon om bl.a. målernummer/målepunkt-ID, årsforbruk, antall beboere, boligtype, innflyttingsdato, fakturaadresse og geografisk informasjon. Vi kan også komme til å hente inn opplysninger om andre objekter du eier.

Helseopplysninger

Ved søknad om produkter som syke- og ulykkesforsikring hentes det inn opplysninger fra deg om en eventuell helseerklæring. Denne informasjonen kan også bli brukt ved skadeoppgjør for visse forsikringsprodukter som administreres av Forsetify.

Opplysninger om barn

Det kan bli hentet inn personnummer og eventuelle helseopplysninger om barna dine fra deg i forbindelse med at du søker om produkter som barne- eller ulykkesforsikring.

PEP

Vi vil lagre informasjon om hvorvidt du eller en av dine nærmeste er en såkalt politisk eksponert person (politically exposed person, «PEP») når vi formidler forskjellige finansielle produkter. Opplysningene dine blir også kontrollert mot sanksjonslisten til en tredjepart.

Selskapsinformasjon

I tilfelle du opptrer på oppdrag fra et foretak, vil vi også innhente selskapsinformasjon som organisasjonsnummer, selskapets navn, telefonnummer, postnummer og postadresse. Vi lagrer også informasjon om din stilling/funksjon i selskapet og opplysninger om selskapets eiere / ansvarlige personer og deres eierandeler. Disse opplysningene skal gis av deg og/eller hentes inn av en tredjepart.

Løpenummer

I noen tilfeller vil f.eks. kundenummeret ditt bli utvekslet mellom våre selskaper og samarbeidspartnere for å lette håndteringen av dine forsikringer eller andre kundeforhold.

Tekniske data og kommunikasjon

Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte, når du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg, og hva kontakten gjaldt. Når det sendes en søknad via digitale kanaler, bruker vi informasjonskapsler («cookies») og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i retningslinjene «Om informasjonskapsler» [link].

Tredjepartsdata

Vi kan også hente opplysninger fra en tredjepart, for eksempel Bisnode, i forbindelse med det som er angitt nedenfor. Opplysninger som er innhentet fra en tredjepart, vil bli beskyttet i tråd med de metodene som er beskrevet i disse retningslinjene og eventuelle andre begrensninger som gjelder informasjonens kilde og bruksområde. Slike tredjepartskilder kan variere over tid, men kan inkludere:

 • Dataformidlere som vi kjøper demografiske og statistiske data av for å kvalitetssikre og komplettere informasjonen vi samler inn, f.eks. navn og postadresse. Denne informasjonen kan også bli brukt til å utvikle tjenestene våre, slik at vi skal kunne tilveiebringe mer relevante tilbud;
 • Partnere vi samarbeider med for å tilby tjenester eller delta i felles markedsføringsvirksomhet;
 • Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel åpne offentlige databaser eller andre data som er tilgjengelige for allmennheten.

For mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, se informasjonen for respektive tjeneste.

Hva brukes personopplysningene til?

For behandling av personopplysninger må det foreligge støtte i lovgivningen, såkalt rettslig grunnlag. For at vi skal kunne behandle personopplysningene dine kreves det derfor (i) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (ii) eller for å oppfylle en av Forsetifys rettslige forpliktelser, at den er basert på (iii) en interesseavveiing / berettiget interesse, eller (iv) at du har gitt samtykke til at vi kan utføre en bestemt behandling.

Rettslig grunnlag

All behandling av personopplysninger må finne støtte i gjeldende personvernlovgivning, det vil si at det kreves et såkalt rettslig grunnlag. For at vår behandling av personopplysningene dine skal være lovlig, kreves det at den er nødvendig (i) for å fullføre vår avtale med deg, eller (ii) for å fullføre en rettslig forpliktelse Forsetify Oy har. Behandling av personopplysninger kan også skje med støtte av (iii) en interesseavveining eller (iv) etter at du har gitt ditt samtykke til å at en viss behandling kan skje.

Dersom behandlingen er nødvendig for formål som påvirker Forsetify eller en tredjeparts berettigede interesser, kan Forsetify behandle personopplysningene dine med støtte av en interesseavveining. Slike interesser omfatter Forsetifys kommersielle interesse av å opprettholde en god kunderelasjon med deg, kunne tilby deg informasjon som er relevant for din bruk av våre tjenester, forbedre og videreutvikle tjenestene våre samt markedsføre Forsetify og våre øvrige selskaper i Forsetifys produkter og tjenester.

Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes

Vi kan bruke personopplysningene dine til flere forskjellige formål, for eksempel for å tilveiebringe tjenester til deg, kommunisere med deg, sende deg markedsføring, utvikle funksjonalitet og sikre effektiviteten av tjenestene våre, av hensyn til informasjonssikkerheten og for å forebygge misbruk, for å oppfylle rettslige forpliktelser, for å spille inn samtaler eller for segmentering og business intelligence.

Levering av våre tjenester

Vi trenger informasjonen for å kunne tilby deg tjenestene våre, bekrefte identiteten din (bl.a. i henhold til lover om hvitvasking og finansiering av terrorisme), opprette søknaden din og sende denne og personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere som tilbyr lån og forsikring samt gi deg svar på søknaden. Vi trenger denne informasjonen for å kunne inngå og oppfylle avtalen vår med deg. Du gir fullmakt til at Forsetify Oy kan innhente kredittinformasjon, samt status på din lånesøknad fra banker og långivere, i øyemed av å levere tjenesten som formidler. Dersom du ikke oppgir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.
Rettslig grunnlag: Fullføre avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse.

Kommunikasjon med deg

Via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som SMS, e-post, e-postskjema, konto i sosiale medier eller via vår chat-funksjon) eller på annen måte, f.eks. når vi sender informasjon og er i kontakt med deg i forbindelsen med spørsmål angående tjenestene våre. Rettslig grunnlag: Fullføre vår avtale med deg.

For markedsføring

Personopplysningene kan også bli brukt for å tilby deg andre tjenester fra Forsetify Oy eller fra våre andre selskaper i Forsetify. Vi behandler forskjellige typer data for å kunne markedsføre produkter og tjenester direkte til deg. Slik informasjon kan du få f.eks. per brev, telefon, SMS og e-post. I den forbindelse kan vi også komme til å utarbeide statistikk til analysebehov. Personopplysningene dine brukes også til analyser og segmentering for å kunne gi deg relevant markedsføring.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.

Utvikling og sikring av funksjonalitet og effektivitet av våre tjenester

Vi bruker data for å analysere og forstå markedstrender, slik at vi skal kunne utvikle og forbedre produkter, prosesser og tjenester. Slik kan vi f.eks. analysere brukeradferden i de digitale tjenestene våre for å forbedre funksjonene og presentasjonen av dem, slik at de blir mer brukervennlige. Til dette formålet kan vi også komme til å sette sammen statistikk til analysebehov og maskinlæring, f.eks. for å se hvordan du bruker og navigerer i tjenestene våre. Søkeinformasjonen du gir oss når du søker, brukes også til analyse og segmentering for å kunne tilby deg relevant direkte markedsføring.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.

Informasjonssikkerhet og hindre misbruk av tjenestene våre

Vi behandler data for å sikre sikkerheten til tjenestene våre samt for å kontrollere, forhindre, utrede og vedta andre tiltak i forbindelse med misbruk av tjenestene våre eller i forbindelse med bruk av tjenestene våre i strid med bruksvilkårene eller i forbindelse med rettslige skritt, mistanke om hvitvasking av penger eller potensielle trusler mot Forsetify eller andres rettigheter.
Rettslig grunnlag: Fullføre vår avtale med deg og/eller berettiget interesse.

For å oppfylle juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle de forpliktelsene loven pålegger oss. Vi må f.eks. behandle og lagre personopplysninger i henhold til regnskapsloven, lov om forsikringsformidling, finansavtaleloven og lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Rettslig grunnlag: For å kunne oppfylle vår juridiske forpliktelse.

Innspilling av samtaler

Når du ringer eller blir oppringt av kundetjenesten vår, blir samtalen spilt inn. Innspillingen gjøres for å kunne dokumentere søknadsprosessen, for kundetiltak i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.
Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg og/eller oppfylle vår rettslige forpliktelse.

Segmentering

Vi behandler personopplysningene dine for å støtte Forsetify med integritetssikret analyse, herunder enklere segmentering av kundegrupper, basert på for eksempel alder og adresse, for å kunne gi deg relevant markedsføring og for å forbedre funksjoner og presentasjonen av produkter, tjenester og prosesser, slik at vi kan tilby deg en bedre og mer effektiv brukeropplevelse. Til visse enklere analyser og segmenteringer benyttes det personnummeret ditt, slik at vi kan sende målrettet reklame med relevante tilbud til ulike målgrupper.
Rettslig grunnlag: oppfylle vår avtale med deg og/eller vår berettigede interesse. Du kan motsette deg segmentering via kontakt med oss. Se kontaktopplysninger i avsnittet klager.

Forretningsvirksomhet / business intelligence

For å kunne gi deg en bedre kunde- og brukeropplevelse bruker vi anonymiserte data, slik at vi med støtte i analysefunksjonen som er felles for konsernet, kan utvikle aggregerte analyser og business intelligence som gjør det mulig for oss å drive og beskytte virksomheten vår, gi kundene bedre opplevelser og treffe velbegrunnede beslutninger. Vi bruker anonyme data som ikke inneholder personopplysninger ved analyser av kundeinnsikt, produktutvikling, personalisering, trender, statistikk og til lignende formål. Ved å opprettholde en felles og kvalitetssikret analyseevne i Forsetify sikrer vi korrekt og sikker håndtering av kundenes personopplysninger for tillatte formål, noe som er nærmere beskrevet i disse retningslinjene.
Rettslig grunnlag: oppfylle vår avtale med deg og/eller vår berettigede interesse.

Mer detaljert informasjon om kategorier av personopplysninger

Nedenfor følger mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn, og hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk, til segmentering og til analytiske formål.

Rettslig grunnlag: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse

Selskapsinformasjon
(for eksempel organisasjonsnummer og selskapets navn, adresse, postnummer og adresse, din stilling i selskapet og eierforhold)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg og det selskapet du representerer. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg og presentere tilbud, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å utføre kundeservice, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag: Oppfylle avtalen vår med deg og de selskapene du representerer, og oppfylle vår rettslig forpliktelse og/eller berettigede interesse.

IP-adresse, visse informasjonskapsler og tekniske data
(f.eks. hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke sider du har besøkt, maskinvaretype, operativsystem og nettleserversjon).

Formål med behandlingen: Vi bruker IP-adressen som identifikasjon og gjenkjenning av innstillingene dine for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse. Vi samler også inn IP-adressen din av administrative grunner, bl.a. for å kunne se hvilken kanal du brukte for å komme til hjemmesiden vår. Dessuten lagrer vi IP-adressen din for å kunne hindre svindel.

Vi henter inn tekniske data om den enheten du bruker som kunde, for å redusere risikoen for at tjenestene våre og opplysningene dine blir misbrukt, og for å gjøre tekniske forbedringer og drive feilsøking. Nærmere informasjon om vår bruk av våre informasjonskapsler finner du i våre retningslinjer i avsnittet om informasjonskapsler.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi bruker interesseavveining for alle formål som omhandler IP-adresser og ditt samtykke i forhold til informasjonskapsler på den måten som angis i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Deling av informasjon: Av administrative hensyn kan IP-adressen bli delt med våre markedsføringspartnere, f.eks. for å se hvordan du opprettet søknaden din. I forbindelse med søksmål, mistanke om kriminalitet (f.eks. bedrageri eller hvitvasking av penger) eller potensielle trusler mot Forsetify eller andres rettigheter, kan IP-adressen din også gis til samarbeidende lån- og forsikringsgivere samt til politi og andre myndigheter. IP-adressen kan også gis videre dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller myndighetsvedtak. Du kan noen ganger bli bedt om å dele informasjon fra tjenesten på sosiale medier, f.eks. Facebook eller Twitter, via et innebygd sosialt programtillegg (en «plug-in», f.eks. en Liker-knapp). Vi har ikke full kontroll over informasjonen som sosiale medier samler inn når du bruker slike programtillegg. Vi ber deg derfor holde deg informert om formålet med og omfanget av slik innsamling som skjer via sosiale programtillegg.

Kredittopplysning
(inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurdering osv. samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.)

Formål med behandlingen: I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om deg fra de kredittvurderingsselskapene som vi samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden din til de långiverne vi samarbeider med. Informasjon og betalingsanmerkninger og eventuell gjeld koblet til anmerkningen som inngår i kredittvurderingen behandles for at vi skal kunne vite om søknaden din kan sendes videre til alle långivere. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg alle formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Søknadsinformasjon
(f.eks. informasjon om inntekt, arbeidsgiver, søkt lånebeløp/ forsikring, bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar på tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring og lignende)

Formål med behandlingen: Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede lån- og forsikringsgivere, gi deg svar på søknaden din, samt motvirke hvitvasking og svindel. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål, til segmentering og til analyseformål. Informasjon om hvorvidt du eller en av dine nærmeste er en politisk eksponert person er et rettslig krav ved lånesøknader i henhold til hvitvaskingsloven.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Hvor behandles mine personopplysninger og hvem får tilgang til dem?


For å kunne levere tjenestene våre til deg kan vi ha behov for å utlevere personopplysningene dine til underleverandører og partnere. Disse partnerne kan ikke bruke data om deg til noe annet formål enn å tilby en tjeneste på vilkår som bestemmes av oss. Vi kan også ha plikt til å utlevere opplysninger i henhold til konkrete lovkrav.

For å kunne levere tjenestene våre, benytter Forsetify eksterne IT-leverandører til lagring, datasikkerhet og dokument- og e-poststyringssystemer (f.eks. Amazon Webservices Inc., AvePoint Inc. og Microsoft). Forsetify bruker også i en viss utstrekning eksterne leverandører som tar hånd om kundeservice og kundeoppfølging. På forskjellige områder bruker vi leverandører, underleverandører og i visse tilfeller selskaper i konsernet vårt for å kunne levere tjenestene våre. Det betyr at også de trenger en viss informasjon om deg som kunde. I enkelte tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre selskaper og samarbeidspartnere. Slike leverandører fungerer som databehandlere på vegne av Forsetify og behandler personopplysninger. Disse leverandørene kan imidlertid ikke bruke data om deg til noe annet formål enn å tilby en tjeneste på vilkår som bestemmes av oss. Forsetify er fortsatt ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Forsetify kan gi dine personopplysninger til en tredjepart, f.eks. politiet eller en annen myndighet, dersom det handler om en utredning av mistanke om en kriminell handling, eller dersom vi på annen måte blir pålagt å levere ut slik informasjon i henhold til loven eller myndighetsvedtak.

Dersom Forsetify Oy eller en vesentlig del av Forsetify aktiva selges til en tredjepart, kan personopplysningene dine bli delt med en slik tredjepart i forbindelse med salget. Du kan imidlertid være helt trygg på at vi ikke vil selge personopplysningene dine til en utenforstående tredjepart til markedsføringsformål.

For ytterligere informasjon om hvem vi gir personopplysningene dine til, henviser vi til retningslinjene for personvern over.

Overføring til tredjeland


Forsetify samarbeider i hovedsak med partnere som behandler personopplysninger innen EU/EØS. Dersom vi velger å engasjere en leverandør utenfor EU/EØS (et såkalt «tredjeland»), f.eks. skytjenesteleverandører som Amazon Web Services Inc. og Microsoft Inc, vil vi i et slikt tilfelle iverksette passende beskyttelsestiltak og sikre at overførte data håndteres i henhold til gjeldende lov. Passende beskyttelsestiltak kan f.eks. være inngåelse av avtaler som inkluderer standardiserte modellklausuler for dataoverføring som er antatt og godkjent av EU-kommisjonen og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettside [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-pro tection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en](https:// ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer- personal-data-third-countries_en "EU-kommisjonens nettside") eller velge samarbeidende virksomheter i [land](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside- eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en "land") som EU-kommisjonen har bestemt at har et godkjent databeskyttelsesnivå eller velge samarbeidende virksomheter som tilbyr samme beskyttelsesnivå som innen EU/EØS ved at de f.eks. har sluttet seg til den såkalte Privacy Shield-overenskomsten mellom EU og USA.

Slik beskytter vi personopplysningene dine


Forsetify har høy datasikkerhet og bruker krypterte data. Vi har relevant rettighetsadministrasjon, bruker passord med høy sikkerhet og har kontroll over hvilke ansatte som har tilgang til personopplysningene dine.

Vi følger våre Retningslinjer for IT-sikkerhet og arbeider fortløpende med registerpleie, oppdatering av registerlister, datasletting og gjennomgang av samarbeidsavtaler om behandling av personopplysninger og eventuelle databehandlere som handler på vegne av oss.

Automatisert avgjørelse hva er det?


Automatisert avgjørelse vil si at det tas en beslutning utelukkende på bakgrunn av automatisk behandling av opplysningene dine. Det skjer f.eks. ved hjelp av en programkode eller algoritme. Forsetify sikrer daglig at prosessene for automatiske beslutninger fungerer på korrekt måte. Hvis du er misfornøyd med eller har innvendinger mot en automatisert avgjørelse, f.eks. fordi du har fått avslag på en søknad, eller dersom du ønsker en forklaring til en beslutning som er blitt truffet automatisk, kan du be om å få saken prøvet på̊ nytt eller be om mer informasjon av en av våre saksbehandlere.

Automatisert avgjørelse vil si at det tas en beslutning utelukkende på bakgrunn av automatisk behandling av personopplysningene dine. Dette skjer f.eks. med en programkode eller algoritme. Forsetify benytter automatisert avgjørelse når du søker om en låneformidling. Personopplysningene dine matches automatisk med de vilkårene som våre tilknyttede låne- og forsikringsselskaper stiller for å kunne gi lån eller forsikringer, for eksempel alderskrav, type ansettelse, årlig inntekt, osv. F.eks. aksepterer ikke långiverne våre søknader fra personer som har betalingsanmerkninger.

Avhengig av om de opplysningene du angir i søknaden din (f.eks. inntekt, ansettelsesform, søkt lånebeløp eller de opplysningene som fremgår i kredittvurderingen) oppfyller reglene og vilkårene til våre långivere/forsikringsgivere, kan søknaden din enten bli sendt til alle eller noen av våre samarbeidende långivere, eller den kan bli avslått i sin helhet. Forsetify leter alltid etter det beste lånet eller forsikringen ut fra forutsetningene dine og matcher forutsetningene dine med produktene til samarbeidspartnerne våre. Dersom du innvilges det lånebeløpet det er søkt om hos en eller flere långivere, kan det innebære at søknaden din ikke sendes til de långiverne som ikke kan tilby deg lån (på grunn av deres egne regler og vilkår) eller til de långiverne som generelt sett kun kan tilby deg betydelig dårligere vilkår enn dem du allerede har fått.

Forsetify sikrer daglig at prosessene for automatiske beslutninger fungerer korrekt, f.eks. via ulike typer overvåking og automatiske kontrollfunksjoner. Forsetifys bruk av automatisert avgjørelse har som mål å kunne tilby rettferdige og korrekte låne- og forsikringstjenester til alle våre kunder.

Dersom du er misfornøyd med, eller har innvendinger mot, en automatisert avgjørelse, f.eks. dersom du får avslag på søknaden, eller dersom du ønsker begrunnelsen for en automatisert avgjørelse, kan du be om å få saken prøvet på nytt eller be om ytterligere informasjon av en av våre saksbehandlere ved å kontakte:

Forsetify Oy: [email protected] eller telefon + 47 23 65 16 24

Dine rettigheter og valg


Som registrert person har du en rekke rettigheter. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, eller hvis om du har spørsmål om Forsetifys behandling av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss via kontaktopplysningene du finner nedenfor. Du har rett til innsyn, til retting, til å protestere, til begrensning av behandling, til sletting, til å bli glemt og til dataportabilitet.

Når det gjelder behandling av personopplysningene dine, har du en rekke rettigheter som følge av gjeldende personvernlovgivning. For å utøve rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss via de kontaktopplysningene som du finner på slutten av disse retningslinjene.

Forsetify forbeholder seg retten til å kreve en avgift ved gjentakende begjæring om tilgang til opplysninger, alternativt å nekte å imøtekomme en begjæring som f.eks. skjer ved gjentakende tilfeller, eller som er urimelig eller åpenbart ubegrunnet.

Rett til informasjon og tilgang

Retten til informasjon handler om din rett til alltid å få vite, hvordan og hvorfor personopplysningene dine behandles. Du har derfor rett til å be om informasjon og utdrag av de personopplysningene som Forsetify behandler om deg.

Retting

Retten til retting handler om at du kan kreve at uriktige personopplysninger om deg skal rettes opp. Dermed har du også rett til å få opplysningene korrigert eller komplettert etter behov. Du har rett til å be om at vi retter opp eller kompletterer personopplysninger som du mener er feil eller ufullstendige.

Sletting retten til å bli glemt

Som enkeltperson har man i visse tilfeller rett til å be om at personopplysninger skal fjernes. Man snakker ofte om denne rettigheten som «retten til å bli glemt». Du har rett til, og uten unødig forsinkelse, å få personopplysningene dine slettet («å bli glemt») dersom noe av følgende gjelder:

 • Dersom opplysningene ikke lenger trengs til de formål som ble samlet inn for eller på annen måte har blitt behandlet.
 • Dersom behandlingen kun skyldes at du har samtykket, kan du trekke tilbake samtykket.
 • Dersom behandlingen skjer i forbindelse med direkte markedsføring, og du motsetter deg at opplysningene behandles.
 • Dersom du har innvendinger mot behandling som skyldes en interesseavveining, og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse.
 • Dersom opplysningene har blitt behandlet på en ulovlig måte. Dersom sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Det er den som er ansvarlig for personopplysningene som må begrunne sin rett til å beholde dataene dersom den registrerte krever at de skal fjernes.

Retten til sletting gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller, f.eks. dersom behandlingen er nødvendig for at Forsetify skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller for at Forsetify skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Begrensning

En annen rettighet er at behandlingen av personopplysninger skal være begrenset. Du har i visse tilfeller rett til å kreve at Forsetify begrenser behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. dersom du mener at personopplysningene ikke er korrekte, slik at Forsetify får tid til å kontrollere dette. Dette kan også gjelde dersom du har innvendinger mot behandlingen vår som støtter seg på en interesseavveining i påvente av kontroll av om våre eller tredjeparts legitime grunner veier tyngre enn dine legitime grunner. Dersom behandlingen av de opplysningene som vi har registrert om deg kun er nødvendig i forbindelse med et juridisk krav, kan du også kreve at annen behandling av disse dataene begrenses til lagring.

Dataportabilitet

Retten til dataportabilitet innebærer at du i visse tilfeller har rett til å få ut de opplysningene som du har gitt oss på begjæring, for å kunne overføre dem og bruke dem på nytt hos en annen part, f.eks. en annen leverandør. Dette kan sammenlignes med at en person bytter telefonselskap men ikke telefonnummer. Retten til dataportabilitet gjelder i de tilfeller der du har gitt ditt samtykke til behandlingen, eller dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenester til deg i henhold til den avtalen du har inngått med oss, samt under forutsetning av at behandlingen skjer automatisert. Du har imidlertid ikke rett til å flytte opplysningene dine dersom vi behandler dem i forbindelse med en interesseavveining eller lovfestet plikt.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?


Personopplysningene lagres i tråd med personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller for å oppfylle loven.

Personopplysningene lagres i henhold til personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller for å oppfylle loven.

Sammenligninger av forsikringer, lån, strømavtaler og tilbud blir lagret i 24 måneder fra du benyttet deg av tjenesten vår, for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Kontaktopplysninger, opptak av samtaler, arkivering av e-post, søknadsinformasjon og tekniske data blir lagret i 24 måneder fra den datoen da du sist benyttet deg av tjenesten vår, for at vi skal kunne utføre kundeservice, forhindre misbruk av tjenestene våre og håndtere klager.

Søknad om forsikring skal i henhold til lov om forsikringsmegling lagres i 10+1 år fra formidlingstidspunktet. Det samme gjelder for forsikringsformidling som gis via telefon.

Søknad om lån samt personopplysninger og annen informasjon som gis til oss i forbindelse med lån (inkl. IP-adresse), lagres i fem år. Informasjonen behandles også som ledd i vårt forebyggende arbeid for å forhindre svindel, hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsloven pålegger oss å lagre personopplysninger relatert til obligatoriske tiltak mot hvitvasking i 5 år.

Vi lagrer kontaktinformasjonen din for markedsføringsformål i 24 måneder etter den siste søknaden

Det kan også være nødvendig å lagre opplysninger i henhold til andre krav i loven eller andre forskrifter, f.eks. bokføringsloven (som krever at opplysninger skal lagres i fem år).

I forbindelse med økonomitjenesten vil de registrerte opplysningene dine bli lagret så lenge du benytter deg av økonomitjenesten, men i alle tilfeller i minst 72 måneder etter at du sist benyttet deg av tjenesten.

En påbegynt, men ikke fullført bruk av økonomitjenesten vil bli slettet etter 90 dager.

I forbindelse med Fordelsavtalen vil opplysningene dine, inklusive IP-adressen din, bli lagret så lenge du abonnerer på tjenesten, og så lenge vi trenger opplysningene for å kunne oppfylle Fordelsavtalen. Dersom du sier opp avtalen, vil vi slette opplysningene så snart det er mulig i henhold til gjeldende lov og Forsetify interne prosesser. Dersom avtalen blir passiv (dvs. at du ikke viser interesse for tjenesten eller dens innhold i en periode på 5 år), vil dette bli likestilt med en oppsigelse av avtalen, og personopplysningene dine vil da bli slettet på samme måte som angitt over.

Klager og tilsynsmyndighet


Du har rett til, når som helst, å komme med innvendinger mot behandling av de personopplysningene som Forsetify foretar med støtte av en interesseavveining. Du må da kunne spesifisere hvilken behandling du er imot. Dersom vi anser at en slik behandling likevel skal forekomme, må vi vise at det finnes interesser som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Forsetify kan imidlertid fortsette å behandle personopplysninger dersom det kreves for å fastsette, utøve eller fortsette å behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å avgjøre, utøve eller forsvare juridiske krav.

Dersom du har innvendinger mot behandling i forhold til direkte markedsføring som skjer med støtte av en interesseavveining, kan Forsetify ikke lenger bruke personopplysningene dine til slike formål.

Hvis du har synspunkter eller mener at vi har håndtert personopplysningene dine på feil måte, kan du når som helst henvende deg til oss i Forsetify og vårt personvernombud.

Forsetify Oy har valgt den Norske Datatilsynet som tilsynsmulighet ettersom Forsetify bedriver virksomhet i Norge. (se mer under «Rett å klage»).

Forsetify har et personvernombud. Ombudet har blant annet som oppgave å hjelpe kunder og ansatte samt se til at vi følger lover og andre regler som gjelder for behandling av personopplysninger og datavern generelt. Personvernombudet kan du kontakte via e-post; [email protected] eller via post til; Personvernombudet, Forsetify Oy, CJ Hambros plass 2C, 0164 Oslo.

Du kan lese om personvern og gjeldende lover og få annen informasjon på svenske Datainspektionens nettside: www.datainspektionen.se. Der kan du også velge å lese en del av informasjonen på norsk. Du kan også lese mer om personvern i Norge på www.datatilsynet.no.

Dersom du anser at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende regelverk, bør du kontakte oss snarest. I henhold til loven har du også rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet eller Datainspektionen. Datatilsynet kontakter du skriftlig, og adressen er Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Du kan nå svenske Datainspektionen via e-post [email protected] og telefon; +46 86 576 100.

Jeg vil ikke lenger motta markedsføring, hva må jeg gjøre?


Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet av Forsetify i markedsføringsøyemed, kan du be om å bli sperret mot videre kontakt ved å kontakte:

Forsetify Oy: [email protected] eller telefon +47 23 65 16 24

Du kan lese om personvern og gjeldene lover, samt få annen informasjon på Datainspektionens nettside: www.datainspektionen.se. Der kan du også velge å lese en del av informasjonen på norsk. Du kan også lese mer om personvern i Norge på www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler


Vi bruker lokal lagring av data ved hjelp av såkalte informasjonskapsler, informasjonskapsler, og annen lignende teknologi. Lokal lagring innebærer at ulike typer data lagres lokalt på enheten din (f.eks. PC, mobiltelefon eller nettbrett) via nettleseren din. Lokal lagring av data kan f.eks. inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet og hvilke nettleser du bruker på hjemmesiden. Disse opplysningene kan brukes for å gjøre innhold og funksjoner i våre tjenester både sikrere, bedre tilpasset og mer meningsfulle for deg.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i våre retningslinjer om informasjonskapsler.

Endrede vilkår


Forsetify Oy forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern når som helst ved å oppdatere denne siden. Dersom du har angitt e-postadressen din, vil vi informere deg om de nye vilkårene via e-post.

Låneformidling


Dette avsnittet redegjør for behandling av personopplysninger i forbindelse med låneformidling (med varemerket Forsetify Oy). Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med låneformidlingstjenesten.

Behandlingsansvarlig for låneformidling i Sverige er Forsetify Oy ved formidling gjennom varemerket Forsetify. Behandlingsansvarlig for låneformidling i Finland er Forsetify Oy, og for låneformidling i Norge er Forsetify Oy behandlingsansvarlig.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for låneformidlingstjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: de opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilsluttede långivere for å kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes også til Bisnode eller andre kredittvurderingsselskaper som Forsetify samarbeider med, for at vi skal kunne hente en kredittopplysning om deg, og til leverandører for oppdatering av person- og adresseopplysninger, samt til Bisnode eller et lignende foretak som Forsetify samarbeider med, for overvåking av eventuell fremtidig gjeld hos namsmannen. Dersom du logger deg inn på Mine side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandør for henting og analyse av statistisk informasjon.

Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify. Vi kan også komme til å bruke leverandører og i visse tilfeller egne selskaper i konsernet til visse tjenester, for eksempel kundeundersøkelser eller telefonsalg. Det betyr at også de trenger en viss informasjon om deg som kunde.

Kredittopplysning
(inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurdering osv. samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.)

Formål med behandlingen: I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om deg fra de kredittvurderingsselskapene som vi samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden din til de långiverne vi samarbeider med. Informasjon og betalingsanmerkninger og eventuell gjeld koblet til anmerkningen som inngår i kredittvurderingen behandles for at vi skal kunne vite om søknaden din kan sendes videre til långivere. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatiserte avgjørelser og profilering: En opplysning om betalingsanmerkning vil automatisk føre til at søknaden din blir sendt til de tilknyttede långiverne som vurderer lånesøknader som har betalingsanmerkninger. En opplysning om gjeld hos namsmannen fører automatisk til at søknaden din ikke behandles på grunn av långivernes regelverk.

Deling av informasjon: For å kunne tilby tjenester i forbindelse med overvåking av opplysninger om gjeld hos namsmannen blir personnummeret delt med f.eks. Bisnode. Informasjonen i søknaden din blir sendt og delt med tilknyttede långivere for at vi skal kunne tilveiebringe formidlingstjenesten.

Søknadsinformasjon
(f.eks. informasjon om inntekt, arbeidsgiver, søkt lånebeløp/ forsikring, bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar på tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring og lignende)

Formål med behandlingen: Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede lån- og forsikringsgivere, gi deg svar på søknaden din, samt motvirke hvitvasking og svindel. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatiserte avgjørelser og profilering: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, bilmodell, antall kjørte kilometer og lignende.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere formidlingstjenesten. Når du henter opplysninger om bankkontoen din, blir informasjonen også delt med samarbeidspartners som Forsetify samarbeider med, og med den banken du har kontoen i.

Forsikringsformidling


Denne informasjonen redegjør for behandling av personopplysninger som er spesifikk for forsikringsformidlingstjenesten (med varemerket Forsetify Oy). Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med forsikringsformidlingstjenesten.

Behandlingsansvarlig for forsikringsformidling er Forsetify Oy hva gjelder varemerket Forsetify (hva gjelder EPI-forsikring). Behandlingsansvarlig for forsikringsformidling i Finland er Forsetify Oy som også er behandlingsansvarlig for formidlingen i Norge.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for forsikringsformidlingstjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, til kundeservice og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med kravene som de respektive forsikringsgiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes og deles med eksterne leverandører for oppdatering og/eller innhenting av navne- og adresseopplysninger. Hvis du logger inn på Mine sider / Min konto med BankID, deles personopplysningene dine med BankID for å sikre identiteten din. Informasjon kan også overføres til en tredjepart for å innhente detaljer om objektene du eier. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandører for henting og analyse av statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Objektinformasjon
(f.eks. forsikringsgrunnlag, bilens registreringsnummer, kjørelengde, boligadresse eller husnummer m.m.)

Formål med behandlingen: De etterspurte opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne sammenligne forsikringer og sende en søknad til tilsluttede långivere, og for at vi skal kunne presentere tilbudene. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål.

Rettslig grunnlag for behandlingen: oppfylle vår avtale med deg og/eller vår berettigede interesse.

Automatiserte avgjørelser og profilering: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med kravene som de respektive forsikringsgiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår, f.eks. angående bilmodell, kjørelengde, alder osv.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Hvis du benytter deg av vår formidlingstjeneste for bilforsikring, vil registreringsnummeret til den aktuelle bilen blir delt med leverandøren av bilregistreringsopplysninger for å at det skal være mulig å kontrollere forsikringsselskapene og hovedforfallsdagen på din eksisterende forsikring. Objektinformasjon også overføres til en tredjepart, for eksempel bilregisteret, Biluppgifter.se og Carfax for å innhente detaljer om objektene du eier. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Helseopplysninger, opplysninger om barn og PEP (Politically Exposed Person)
(f.eks. helseattest for deg og/eller barnet ditt, informasjon om at du eller en av dine nærmeste er en politisk eksponert person m.m.)

Formål med behandlingen: Informasjon om helsen din eller helseopplysninger om dine barn oppgis av deg selv. De etterspurte opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne sammenligne syke-, barne- eller ulykkesforsikringer og sende en søknad til tilsluttede långivere, og for at vi skal kunne presentere tilbudene. Informasjon om hvorvidt du eller en av dine nærmeste er en politisk eksponert person er et rettslig krav i henhold til hvitvaskingsloven når man skal søke om finansielle produkter, for eksempel livs- og inntektsforsikringer.

Rettslig grunnlag for behandlingen: oppfylle vår avtale med deg og oppfylle vår rettslige forpliktelse. Helseopplysninger oppgis av deg og behandles etter ditt uttrykkelige samtykke.

Automatiserte avgjørelser og profilering: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med kravene som de respektive forsikringsgiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Kontroll for PEP skjer via sanksjonslisten til en tredjepart.

Formidlingstjeneste strøm


Denne informasjonen redegjør for behandling av personopplysninger som er spesifikk for formidling av strømavtaler (med varemerket Forsetify Oy). Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med tjenesten for sammenligning og formidling av strømavtaler.

Behandlingsansvarlig for formidling av strømavtaler i Sverige er Forsetify Oy for formidling gjennom varemerket Forsetify. Behandlingsansvarlig for formidling av strømavtaler i Finland er Forsetify Oy og i Norge er Forsetify Oy behandlingsansvarlig for formidlingen i Norge.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for strømavtaletjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, for å forhindre misbruk av tjenestene våre til informasjonssikkerhet, og for å oppfylle juridiske forpliktelser. Informasjonen sendes og deles med eksterne leverandører for oppdatering og/eller innhenting av navne- og adresseopplysninger. Hvis du velger å opprette en brukerkonto hos Forsetify Oy, vil opplysningene også bli lagret til det formålet.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Deling av informasjon: informasjon deles med SPAR eller lignende samarbeidspartnere for oppdatering av navne- og adresseopplysninger. Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede strømleverandører for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandører for henting og analyse av statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify. Dersom du logger deg inn på Mine side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din.

Søknadsinformasjon
(f.eks. informasjon om målepunkt-ID, årsforbruk, boligareal, boligtype, antall beboere, innflyttingsdato, datum for avtalestart og grafisk informasjon.)

Formål med behandlingen: De etterspurte opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre bytte av strømavtale til valgte strømleverandør. Informasjonen brukes også til å opprette statistikk og til analytiske formål.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatiserte avgjørelser og profilering: Opplysningene du oppgir, matches automatisk med kravene til respektive strømleverandør.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede strømleverandører for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Informasjon kan også deles med og hentes fra eksterne samarbeidspartnere, for å lette bytteprosessen. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Boliglånformidling


Denne informasjonen redegjør for behandling av personopplysninger som er spesifikk for boliglånformidlingstjenesten (med varemerket Forsetify). Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med boliglånformidlingstjenesten.

Behandlingsansvarlig for formidling av boliglån er Forsetify Oy ved formidling gjennom varemerket Forsetify.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for boliglånformidlingstjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, sivilstand, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg og presentere tilbud, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for kundeservice, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser. Vi bruker også visse offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Slike registre kan være eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår. Informasjonen sendes også til Bisnoe eller liknende samarbeidspartnere for at vi skal kunne hente en kredittopplysning om deg, og til leverandører for oppdatering av navn- og adresseopplysninger, samt til Bisnode eller lignende samarbeidspartnere. Hvis du logger inn på Mine sider / Min konto med BankID, deles personopplysningene dine med BankID for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandører for henting og analyse av statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilsluttede långivere for å kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes også til kredittvurderingsselskaper for at vi skal kunne hente inn kredittopplysninger om deg samt til leverandør for oppdatering av adresseopplysninger. Dersom du logger deg inn på Mine side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandør for henting og analyse av statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify.

Kredittopplysning
(inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurdering osv. samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.)

Formål med behandlingen: I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om deg fra de kredittvurderingsselskapene som vi samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden din til de långiverne vi samarbeider med. Informasjon og betalingsanmerkninger og eventuell gjeld koblet til anmerkningen som inngår i kredittvurderingen behandles for at vi skal kunne vite om søknaden din kan sendes videre til långivere. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatisert avgjørelse: En opplysning om betalingsanmerkning vil automatisk føre til at søknaden din blir sendt til de tilknyttede långiverne som vurderer lånesøknader som har betalingsanmerkninger.

Deling av informasjon: informasjonen i søknaden din blir sendt til og delt med tilknyttede långivere for at vi skal kunne tilveiebringe formidlingstjenesten.

Søknadsinformasjon
(f.eks. informasjon om inntekt, arbeidsgiver, søkt lånebeløp, bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar på tilbud om forsikring, formål med lån og lignende)

Formål med behandlingen: Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede långivere, gi deg svar på søknaden din og forebygge hvitvasking og svindel. Vi bruker også visse offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål. Informasjon om hvorvidt du eller en av dine nærmeste er en politisk eksponert person er et rettslig krav ved lånesøknader i henhold til hvitvaskingsloven.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: de opplysningene som du angir i søknaden matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, og lignende.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere formidlingstjenesten.

Formidling av bedriftslån


Denne informasjonen redegjør for behandling av personopplysninger som er spesifikk for formidling av bedriftslån (med varemerket Forsetify). Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med formidlingstjenesten for bedriftslån.

Behandlingsansvarlig for formidling av bedriftslån er Forsetify Oy ved formidling gjennom varemerket Forsetify.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for låneformidlingstjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Selskapsinformasjon
(for eksempel organisasjonsnummer og selskapets navn, postnummer, adresse, din stilling i selskapet og eierforhold)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg og det selskapet du representerer. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg og presentere tilbud, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å utføre kundeservice, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Oppfylle avtalen vår med deg og det selskapet du representerer, og oppfylle vår rettslig forpliktelse og/eller berettigede interesse.

Automatiserte avgjørelser og profilering: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med kravene som de respektive långiverne stiller i henhold til sine interne regelverk og vilkår.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere for at vi skal kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes også til Bisnode eller andre kredittvurderingsselskaper som Forsetify samarbeider med, for at vi skal kunne hente en kredittopplysning, og til leverandører som f.eks. Bisnode eller et lignende foretak som Forsetify samarbeider med, for oppdatering og/eller innhenting av navne- og adresseopplysninger, eierinformasjon og overvåking av eventuell fremtidig gjeld hos namsmannen. Hvis du logger inn på Mine sider / Min konto med BankID, deles personopplysningene dine med BankID for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandører for henting og analyse av statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg og det selskapet du representerer. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilsluttede långivere for å kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes og deles med eksterne leverandører for oppdatering og/eller innhenting av navne- og adresseopplysninger. Personnummeret deles også med f.eks. Bisnode for å bekrefte eierskap og/eller signaturrett. Dersom du logger deg inn på Mine side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandør for henting og analyse av statistisk informasjon. Vi kan også komme til å bruke leverandører og i visse tilfeller egne selskaper i konsernet til visse tjenester, for eksempel kundeundersøkelser eller telefonsalg. Det betyr at også de trenger en viss informasjon om deg som kunde. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify.

Kredittopplysning
(inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurdering osv. samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.)

Formål med behandlingen: I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om det selskapet du representerer, fra Bisnode, eller andre kredittvurderingsselskaper som Forsetify samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden til visse långiverne vi samarbeider med. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg alle formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser.

Automatisert avgjørelse: Informasjon om betalingsanmerkning fører automatisk til at søknaden din ikke behandles av alle samarbeidspartnere på grunn av långivernes egne regler.

Deling av informasjon: informasjonen i søknaden din blir sendt til og delt med tilknyttede långivere for at vi skal kunne tilveiebringe formidlingstjenesten.

Søknadsinformasjon
(f.eks. bankkontonummer, søkt lånebeløp / bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, lånets formål, ansvarlig person, eierandel eller PEP (Politically Exposed Person)

Formål med behandlingen: Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede långivere, gi deg svar på søknaden din og forebygge hvitvasking og svindel. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål. Informasjon om ansvarlig person eller om hvorvidt du eller en av dine nærmeste er en politisk eksponert person er et rettslig krav ved lånesøknader i henhold til hvitvaskingsloven.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, nedbetalingstid og lignende.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere for å kunne levere formidlingstjenesten.

Økonomitjeneste


Denne informasjonen redegjør for behandling av personopplysninger som er spesifikk for økonomitjenesten. Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med økonomitjenesten.

Behandlingsansvarlig for økonomitjenesten er selskapene i Forsetify i fellesskap.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for økonomitjenesten, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg og presentere tilbud, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for kundeservice og for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk, og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, bilmodell, antall kjørte kilometer og lignende, og mot de forutsetningene som respektive strømleverandør har, f.eks. type bolig, årlig strømforbruk og prismodell. For å kunne tilby deg en personlig tilpasset tjeneste benyttes en viss profilering når informasjonen analyseres, slik at vi skal kunne levere økonomitjenesten og oppfylle vår avtale med deg. Forsetify benytter lettere profilering for å oppnå en bedre markedssegmentering og dessuten for at de på et egnet tidspunkt skal kunne tilby skreddersydde tjenester og produkter tilpasset dine interesser og behov.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper og til tilsluttede strømleverandører for å kunne levere meglingstjenesten. Informasjonen sendes også til kredittvurderingsselskaper for at vi skal kunne hente inn kredittopplysninger om deg, og til en leverandør for oppdatering av adresseopplysninger. Boligadressen din blir sendt til Bluestep eller en lignende samarbeidspartner, som hjelper oss å vurdere boligen din, og til Google for å hente et bilde av boligen din. Informasjonen sendes og deles med eksterne leverandører for oppdatering og/eller innhenting av navne- og adresseopplysninger. Dersom du sender en søknad, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din. Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, som for eksempel leverer tjenester innen trykkeri og konvoluttering eller som henter og analyserer statistisk informasjon. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Opplysninger om bolig og boliglån

Formål med behandlingen: For å kunne levere tjenesten og gi deg en oversikt boliglånene dine, og for å presentere en rentegrad, behandler vi de opplysningene om boligen din som du har oppgitt, vurderingen vi har hentet fra Bisnode eller en tilsvarende samarbeidspartner, og opplysninger om ditt eksisterende boliglån, som du kan få av Bluestep eller en lignende samarbeidspartner via tjenesten vår.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen med deg

Deling av informasjon: Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify.

Kredittopplysning
(inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurdering osv. samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.)

Formål med behandlingen: I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om deg fra de kredittvurderingsselskapene som vi samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden din til de långiverne vi samarbeider med. Informasjon og betalingsanmerkninger og eventuell gjeld koblet til anmerkningen som inngår i kredittvurderingen behandles for at vi skal kunne vite om søknaden din kan sendes videre til långivere. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatisert avgjørelse: informasjon om betalingsanmerkning fører automatisk til at søknaden din blir sendt til de tilknyttede långiverne som aksepterer lånesøkere med betalingsanmerkninger.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere meglingstjenesten.

Søknadsinformasjon
(f.eks. informasjon om inntekt, arbeidsgiver, bankkonto, søkt lånebeløp/forsikring, bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar på tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring, bilens registreringsnummer og lignende.)

Formål med behandlingen: Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede lån- og forsikringsgivere, gi deg svar på søknaden din, samt motvirke hvitvasking og svindel. Vi kan også bruke informasjonen til å opprette statistikk og til analytiske formål.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg og for å samt oppfylle en rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

Automatisert avgjørelse: De opplysningene som du angir i søknaden, matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår, som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, bilmodell, antall kjørte kilometer og lignende.

Deling av informasjon: Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere formidlingstjenesten. Når du henter opplysninger om bankkontoen din, blir informasjonen også delt med våre samarbeidspartnere, og med banken du har kontoen i. Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify.

Fordelsavtale


Fordelsavtalen er en abonnementstjeneste som løpende hjelper deg med privatøkonomien din ved å tilby deg et høyere nivå på personlig service og informasjon og markedsføring som er tilpasset deg. For å kunne tilby deg dette benytter vi en type analyse (profilering) som innebærer at vi bruker verktøy for å prøve å forutse dine fremtidige behov for Forsetifys tjenester. Det gjør vi basert på historiske data (din tidligere bruk av Forsetifys tjenester, andre kunders bruk av Forsetifys tjenester, statistisk aggregerte data og andre tredjepartsdata om deg).

Om Fordelsavtalen

Du kan lese mer om Fordelsavtalen og de tjenestene og fordelene som den inneholder, Fordelsavtalen er en abonnementstjeneste som løpende hjelper deg med din privatøkonomi ved å tilby deg personlig service på et høyt nivå, samt informasjon og markedsføring som er tilpasset deg. De løsningene og produktene du vil få informasjon og tilbud om innenfor rammen av Fordelsavtalen, er tjenester som tilbys av selskap innen Forsetify. Per i dag gjelder dette f.eks. privat-, bil-, bolig- og bedriftslån, forsikring, kredittkort, sparing, forsikring, strøm eller lignende.

Tjenesten innebærer at Forsetify, basert på informasjon om hvilke tjenester du tidligere har benyttet deg av fra Forsetify (f.eks. tidligere søkt om lån og forsikringer), og informasjon som du selv angir i søknaden din (f.eks. sivilstand, familiesituasjon, boform, bil og personlige interesser), og annen ekstern informasjon som Forsetify henter inn i forbindelse med disse retningslinjene, presenterer og tilbyr informasjon og produkter som vi tror er relevante og interessante nettopp for deg.

Tjenesten innebærer at Forsetify, gjennom såkalt profilering, sammenligner forutsetningene dine med tidligere engasjement hos oss, samt med statistisk informasjon (på aggregert nivå, dvs. i samlet form som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner) om hva andre i en lignende situasjon som deg (f.eks. lignende livsfase, økonomi, boform og boområde m.m.) har vist interesse for. På denne måten vil tjenesten kun tilby deg relevante tilbud, og du slipper å motta informasjon om tjenester som ikke interesserer deg. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?» nedenfor.

Hvilke personopplysninger samles inn, og hva brukes de til?

Fordelsavtalen kan per i dag kun inngås i forbindelse med at du bruker noen av Forsetifys formidlingstjenester, f.eks. formidling av lån og/eller forsikring eller bytte av strømavtale. For at vi skal kunne tilby deg Fordelsavtalen, må vi behandle personopplysningene dine. Behandlingen av personopplysningene dine omfatter også såkalt profilering.

Retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt hvilke rettigheter du har. Visse opplysninger gir du oss selv i forbindelse med at du søker om å få benytte en av våre tjenester og/eller Fordelsavtalen. Dette kan være person- og kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer, eller søknadsinformasjon som informasjon om inntekt, ansettelsesinformasjon og søkt kredittbeløp.

Vi samler inn visse opplysninger om deg i forbindelse med og/eller etter at du har sendt en søknad til oss. Slike opplysninger kan være en oppdatering av personopplysningene dine eller komplettering av opplysninger via eksterne registre fra leverandør for oppdatering av adresseinformasjon som Bisnode eller et lignende foretak . Oppdateringen gjøres for å kunne sikre god kunde- og registerpleie. Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg, og hva kontakten gjaldt. For å kunne tilby Fordelsavtalen bruker Forsetify i stor utstrekning statistisk informasjon i form av aggregerte data (dvs. data i samlet form som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner), både hva gjelder andre brukere av tjenestene våre og andre aggregerte data. Videre bruker Forsetify annen relevant informasjon om deg som er hentet fra en tredjepart. Forsetify sammenligner informasjonen med den informasjonen du selv oppgir i søknaden din, for at vi skal kunne tilby en tjeneste som er så persontilpasset som mulig. På den måten forsøker vi å forutse hva du er interessert i motta informasjon om.

Tjenesten innebærer at Forsetify ved hjelp av såkalt profilering sammenligner forutsetningene dine med tidligere engasjement hos oss, og med informasjon om hva andre i en lignende situasjon som deg (f.eks. lignende livsfase, økonomi, boform og boområde m.m.) har vist interesse for. På den måten forsøker vi å forutse hva slags informasjon du er interessert i å motta. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?» nedenfor. Slike aggregerte data viser andre kunders bruk av Forsetifys tjenester (dvs. samlet informasjon om hvordan Forsetifys kunder i lignende livssituasjon og behov som du har brukt Forsetify tjenester). Forsetify sammenligner informasjonen med den informasjonen du selv oppgir i søknaden din, for at vi skal kunne tilby en tjeneste som er så persontilpasset som mulig.

I disse retningslinjene forklares det hvordan personopplysningene dine behandles spesifikt dersom du velger å inngå en Fordelsavtale. Informasjonen i denne delen skal leses sammen med den generelle delen for å få et komplett bilde av hvordan Forsetify behandler personopplysninger i forbindelse med Fordelsavtalen.

Behandlingsansvarlig for Fordelsavtalen er selskapene i Forsetify i fellesskap.

Mer detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn spesifikt for Fordelsavtalen, hvilken behandling vi utfører, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag:

1. Person- og kontaktopplysninger
(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen: Vi trenger informasjonen for å kunne oppfylle vår del av fordelsavtalen, dvs. for å kunne levere tjenesten til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, til kundeservice, for å forhindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å forhindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser. Personopplysningene dine vil også bli anonymisert på et aggregert nivå, dvs. at de ikke kan kobles til deg som enkeltperson, og bli brukt innenfor rammen av tjenesten i forhold til andre kunder. For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle avtalen vår med deg samt oppfylle vår rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse. For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisert avgjørelse og profilering: Det tas ingen automatiske beslutninger. Informasjonen analyseres for å kunne tilby deg en persontilpasset tjeneste. Les mer i avsnittet: «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?».

Deling av informasjon: Informasjon deles med Bisnode eller tilsvarende samarbeidspartnere for oppdatering av navne- og adresseinformasjon. Dersom du logger deg inn på Min side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din. For å kunne overvåke eventuell gjeld hos namsmannen og gi deg relevant service innenfor rammene av tjenesten, deles det informasjon med Bisnode eller lignende samarbeidspartnere. Informasjon om gateadresse eller boligområde kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel for henting og analyse av statistisk informasjon. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?» For å kunne tilby deg tjenester som er tilpasset økonomien din innenfor rammen av Fordelsavtalen, kan informasjonen deles med andre selskaper innen Forsetify.

2. IP-adresse, visse informasjonskapsler og tekniske data
(f.eks. hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke sider du har besøkt, maskinvaretype, operativsystem og nettleserversjon)

Formål med behandlingen: Vi bruker IP-adressen som identifikasjon og gjenkjenning av innstillingene dine for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse. Vi samler også inn IP-adressen din av administrative grunner, bl.a. for å kunne se hvilke kanal du brukte for å komme til hjemmesiden vår. Dessuten lagrer vi IP-adressen din for å kunne hindre svindel. Vi henter inn tekniske data om den enheten du bruker som kunde, for å redusere risikoen for at tjenestene våre og opplysningene dine blir misbrukt, og for å gjøre tekniske forbedringer og drive feilsøking. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi bruker interesseavveining for alle formål som omhandler IP-adresser og ditt samtykke i forhold til informasjonskapsler på den måten som angis i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Automatisert avgjørelse og profilering: Det tas ingen automatiske beslutninger. Informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre, samt når du benytter tjenestene våre som en del av Fordelsavtalen, for å tilby deg persontilpasset informasjon og gi deg tilbud. For eksempel kan vi se hvilken kategori tjenester du har vist interesse for på sidene våre, og hvilken informasjon du søker etter.

Deling av informasjon: Av administrative hensyn kan IP-adressen bli delt med våre markedsføringspartnere, f.eks. for å se hvordan du opprettet søknaden din. I forbindelse med søksmål, mistanke om kriminalitet (f.eks. bedrageri eller hvitvasking av penger) eller potensielle trusler mot Forsetify eller andres rettigheter, kan IP-adressen din også gis til samarbeidende lån- og forsikringsgivere samt til politi og andre myndigheter Noen ganger kan du også bli bedt om å dele informasjon fra tjenesten på sosiale medier, f.eks. Facebook eller Twitter, via et innebygd sosialt programtillegg (en «plug-in», f.eks. en Liker-knapp). Vi har ikke full kontroll over informasjonen som sosiale medier samler inn når du bruker slike programtillegg. Vi ber deg derfor holde deg informert om formålet med og omfanget av slik innsamling som skjer via sosiale programtillegg.

3. Informasjon om betalingsanmerkning og eventuell gjeld koblet til anmerkningen

Formål med behandlingen: Informasjon om betalingsanmerkninger behandles for at vi skal kunne gi deg relevante tilbud innenfor rammen av tjenesten.

Rettslig grunnlag for behandlingen: For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatisert avgjørelse og profilering: Nei.

Deling av informasjon: For å kunne tilby tjenester i forbindelse med overvåking av opplysninger om gjeld hos namsmannen blir personnummeret delt med Bisnode.

4. Søknadsinformasjon og svar
(f.eks. informasjon om inntekt, sivilstand, interesser, boform, bil, arbeidsgiver, søkt lånebeløp/forsikring bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar om tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring og lignende)

Formål med behandlingen: Vi bruker informasjonen for å kunne tilby tjenesten i henhold til Fordelsavtalen, f.eks. for å kunne tilby deg relevante og persontilpassede tilbud samt for å opprette statistikk og gjennomføre analyser på aggregert nivå ved hjelp av anonymiserte data som ikke kan kobles til deg som enkeltperson.

Rettslig grunnlag for behandlingen: Å oppfylle avtalen vår med deg samt oppfylle vår rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse. For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisert avgjørelse og profilering: Det tas ingen automatiske beslutninger. Informasjonen analyseres for å kunne tilby deg en persontilpasset tjeneste. Les mer i avsnittet: «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?».

Deling av informasjon: Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper i Forsetify.

Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes

Oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til avtalen

Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg samt bekrefte identiteten din. Vi trenger denne informasjonen for å kunne inngå og oppfylle avtalen vår med deg. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg tjeneste i henhold til Fordelsavtalen. Som nevnt over bruker Forsetify i stor utstrekning statistisk informasjon for å kunne tilby Fordelsavtalen. Dette innebærer også at personopplysningene dine (spesielt informasjon om kjønn, postnummer, alder og søknadsinformasjon) vil også bli anonymisert på et aggregert nivå og bli brukt innenfor rammen av tjenesten i forhold til andre kunder.
Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg.

Kommunikasjon med deg

Via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som SMS, e-post, e-postskjema, konti i sosiale medier eller via vår chatte-funksjon) eller på annen måte, f.eks. når vi sender informasjon og er i kontakt med deg i forbindelsen med spørsmål angående tjenestene våre. Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg.

For direkte markedsføring

Personopplysningene kan også bli brukt for å tilby deg andre tjenester fra Forsetify Oy eller fra våre andre selskaper i Forsetify.
Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg og/eller berettiget interesse.

Utvikling og sikring av funksjonalitet og effektivitet av våre tjenester

Slik kan vi f.eks. analysere brukeratferden i våre digitale tjenester for å forbedre funksjonene og presentasjonen av den, slik at de blir mer brukervennlige. Vi bruker data for å analysere og forstå markedstrender for å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Slik kan vi f.eks. analysere brukeratferden i våre digitale tjenester for å forbedre funksjonene og presentasjonen av den, slik at de blir mer brukervennlige. For dette formålet kan vi også komme til å sette sammen statistikk til analysebehov, f.eks. for å se hvordan du bruker og navigerer i tjenestene våre. Søkeinformasjonen som du gir oss når du søker våre formidlingstjenester, brukes også til begrenset analyse for å kunne tilby deg relevant direkte markedsføring.
Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg samt berettiget interesse.

Behandling av betalingsanmerkninger

Dersom du har en betalingsanmerkning, kan du ikke benytte alle våre låneformidlingstjenester for forbrukere. Derfor lagrer Forsetify denne informasjonen om deg. Ved å lagre informasjonen, kan vi sikre at vi ikke kontakter deg for feilaktig produkt dersom du ikke har mulighet til å benytte alle produkter innen låneformidlingstjenesten vår. Informasjon om betalingsanmerkning er gyldig i 36 måneder fra den datoen da du søkte om et lån hos oss, og derfor kommer vi tidligst til å kontakte deg med tilbud om visse produkter innen låneformidlingstjenesten når denne tiden er utløpt.

Hvem gir vi personopplysningene dine til?

I visse tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre selskap og samarbeidspartnere, i tråd med det som er nærmere spesifisert i disse retningslinjene.

Dersom Forsetify eller en vesentlig del av Forsetify selges til en tredjepart, kan personopplysningene dine bli delt med en slik tredjepart i forbindelse med et slikt salg. Du kan imidlertid være helt trygg på at vi ikke vil selge personopplysningene dine til en utenforstående tredjepart til markedsføringsformål.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Personopplysningene lagres i henhold til personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller for å oppfylle loven. Opplysningene dine, inkl. IP-adresse, lagres så lenge du abonnerer på tjenesten og opplysningene trengs for at vi skal kunne oppfylle Fordelsavtalen. Dersom du sier opp avtalen, vil vi slette opplysningene så snart det er mulig i henhold til gjeldende lov og Forsetifys interne prosesser. Dersom avtalen blir passiv (dvs. at du ikke viser interesse for tjenesten eller dens innhold i en periode på 5 år fra inngåelse), vil dette bli likestilt med en oppsigelse av avtalen, og personopplysningene dine vil da bli slettet på samme måte som angitt over.

Hvordan tilpasses tjenesten til meg?

For å kunne gi deg som enkelt kunde relevante tilbud og personlig service innenfor rammen av Fordelsavtalen, benytter vi en type analyse (profilering) som innebærer at vi bruker verktøy for å prøve å forutse dine fremtidige behov for Forsetifys tjenester. Det gjør vi basert på historiske data (din tidligere bruk av Forsetifys tjenester), andre kunders bruk av Forsetifys tjenester, statistisk aggregerte data og andre eksterne tredjepartsdata om deg, som angitt nedenfor. Dataene som samles inn fra tidligere søknader hos Forsetify (både dine og andre kunders), og informasjon som du selv angir i forbindelse med at du søker om lån, forsikring, en strømavtale eller en annen av våre tjenester (f.eks. hvis du oppgir at du har bil). Forsetify kan også samle inn data fra leverandører av statistisk informasjon. Disse leverandørene behandler data fra offentlige registre og datakilder, som SCB, og bytter et statistisk grunnlag om sannsynlighet ut fra spesielle forutsetninger, f.eks. en gateadresse eller boområde. Det statistiske grunnlaget bygger på data på et aggregert nivå ved hjelp av anonymiserte data som ikke kan kobles til enkeltpersoner. Dessuten kan vi samle inn data om deg fra eksterne leverandører. Vi kan komme til å hente opplysninger om deg fra for eksempel Bisnode, bilregisteret, TINK, Biluppgifter.se, Carfax og Smart Software 365. Vi kan for eksempel hente inn opplysninger om en bil eller andre objekter du eier. Forsetify kan også kjøpe tredjepartsdata for å tilpasse markedsføringen og analyse våre. Slike opplysninger blir brukt sammen med de opplysningene som du har tilveiebrakt selv, for at vi skal kunne sende deg personlige tilbud basert på preferansene dine, din atferd på internett, din fysiske plassering og dine økonomiske og familiære forhold.

Basert på personopplysningene dine, som vi får tilgang til innenfor rammen av Fordelsavtalen, f.eks. tidligere tjenester du har benyttet deg av fra Forsetify, sivilstand, interesser, bil, boform, bosted, hvordan du navigerer på nettsidene våre i tillegg til aggregert og personlig informasjon som angitt ovenfor, gjør Forsetify en analyse på individnivå som kan resultere i at du plasseres i en kundegruppe eller får en unik profil. Kundegruppen din eller din unike profil sammenlignes deretter med de statistiske dataene om atferd fra en målgruppe eller kundegruppe som er så lik din som mulig, og med annen informasjon om deg som vi har hentet inn. For eksempel identifiserer og analyserer vi kundeatferden for å forstå hvordan ulike kundetyper, innen f.eks. samme boområde svarer på kampanjer eller tilbud.

Videre kan informasjonen bli brukt til å tilby deg en personlig analyse av hvordan vilkårene og engasjementet ditt står i forhold til Forsetifys øvrige brukere på anonym og aggregert basis.

Analysen over skal innenfor rammen av Fordelsavtalen kunne tilby deg informasjon og produkter som er relevante for akkurat deg, og du slipper å lese informasjon som sannsynligvis ikke er av interesse for deg. Ulike kunder kan derfor få ulike tilbud.

Hva skjer dersom jeg ikke aksepterer behandling av personopplysninger i henhold til det som angis i disse retningslinjene for personvern?

For at du skal kunne benytte vår formidlingstjeneste, må Forsetify ha mulighet til å behandle personopplysningene dine slik som beskrevet over. Eventuelle fordeler, f.eks. rabatt på produkter eller tjenester fra en av Forsetifys samarbeidspartnere som ikke er tilpasset akkurat deg, som tilbys som en del av Fordelsavtalen, kan du benytte selv om du motsetter deg deler av den behandlingen som er beskrevet over (bl.a. den behandlingen som er nødvendig for å kunne sende deg relevante og personrettede tilbud), men resten av Fordelsavtalen kan ikke brukes. Du har selvfølgelig alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine brukes til markedsføringsformål, samt for behandling som baserer seg på Forsetify berettiget interesse, og dette påvirker ikke bruken av formidlingstjenesten. Da kan du ringe +47 23 65 16 24 eller sende en e-post til [email protected]

Om informasjonskapsler


Samtykke til bruk av informasjonskapsler på forsetify.no

Ved å bruke våre hjemmesider, sammenligningsverktøy og søkeskjemaer, samtykker du til at vi bruker informasjonskapsler, med mindre du har deaktivert slike ved å endre innstillinger for informasjonskapsler direkte i nettleseren din.

Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi

Forsetify bruker informasjonskapsler på sine nettsider for å kunne tilby, beskytte og forbedre tjenestene sine, f.eks. ved å tilpasse innhold, skreddersy tilbud og måle trafikk samt for å gjøre opplevelsen tryggere. Disse retningslinjene forklarer hvordan vi gjør det. Forsetify bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettsiden skal fungere korrekt og for at man skal kunne navigere og benytte nettsidens funksjoner.

Vi bruker også informasjonskapsler som optimerer nettsidens funksjoner og dermed også legger bedre til rette for deg ved fremtidige besøk. Slike informasjonskapsler er utformet slik at de kjenner igjen brukere. Informasjonskapsler brukes også til markedsføring og markedsundersøkelser, inklusiv demografiske studier og analyser, slik at vi kan optimere og tilpasse tjenester i forhold til brukeren.

Vi har også informasjonskapsler som hjelper oss med aggregert, anonym statistikk, slik at vi kan forstå hvordan brukerne bruker nettsiden, og på den måten hjelper informasjonskapsler oss med å forbedre sidens struktur og innhold.

Informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi brukes av oss f.eks. til å:

 • sikre at nettleseren kjenner igjen tilbakevendende brukere ved å lagre innstillinger for hvordan en nettside skal vises (oppløsning, språk, osv.);
 • gjøre det enklere for brukeren å navigere på nettsiden;
 • koble til kryptering av overføring på internett for følsom informasjon;
 • beskytte tilgang til personlig informasjon;
 • motvirke aktivitet som bryter retningslinjene våre eller på annen måte gjør tjenestene våre dårligere;
 • beregne og rapportere antall brukere og trafikk;
 • utvikle og forbedre nettsiden ved å forstå hvordan den brukes;
 • muliggjøre observasjon av hvordan brukerne benytter nettsiden og dermed samle inn data for hvordan nettsiden kan utvikles generelt;
 • samle inn informasjon om brukernes atferd for å kunne tilpasse og utvikle tjenestene våre samt tilby en bedre brukeropplevelse på hjemmesiden;
 • bygge segmenter og målgrupper med tanke på markedsføring og for å kunne komme med relevante tilbud;
 • samle inn enhetens IP-adresse for å kunne kjenne igjen enheten ved fremtidige besøk eller informasjon om hvor søknaden ble sendt fra;

Annen sporingsteknologi enn informasjonskapsler kan være f.eks. piksler eller annen programvare som benyttes til lignende formål som informasjonskapsler eller enhetens IP-adresse.

I disse retningslinjene kaller vi alle disse teknologiene for «informasjonskapsler».

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel (eller informasjonskapsel) er en liten tekstfil som brukes for å lagre informasjon i nettlesere. Informasjonskapsler brukes for å lagre og ta imot ID og annen informasjon via PC-, telefon, nettbrett eller andre tilkoblede enheter. Informasjonskapsler har ofte ulike formål, som å la nettsiden kjenne igjen enheten når du besøker nettsiden på nytt, kontrollere at du har sendt riktig innhold og lagre informasjon om dine preferanser og tjenester.

Teksten i en informasjonskapsel består av en streng med tall og bokstaver som gir en unik identifisering av PC-en din, men den kan også inneholder annen informasjon som f.eks. piksler i form av små bilder.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapsler kan deles inn i ulike kategorier:

Absolutt nødvendige informasjonskapsler
Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for driften av nettsiden, f.eks. for at du skal kunne benytte vårt søknadsskjema eller for å kunne identifisere brukere. Dersom du velger å hindre slike informasjonskapsler, vil du ikke kunde sende inn en søknad, og du vil ikke kunne få tilgang til Min side eller Min konto.

Ytelsesinformasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden vår samt for å overvåke nettsidens ytelse. Dette gjør at vi raskt kan identifisere og rette opp eventuelle problemer. Vi kan f.eks. bruke ytelsesinformasjonskapsler for å få oversikt over hvilke sider som er mest populære. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å vise deg lenker til andre sider som vi tror kan være interessante for deg basert på de sidene du besøker.

Funksjonalitetsinformasjonskapsler
Vi bruker funksjonalitetsinformasjonskapsler for å huske dine preferanser, f.eks. for å huske de endringene du har gjort i kontoinnstillingene dine. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å kunne tilby deg andre tjenester, f.eks. slik at du kan se på videoklipp på nettsiden vår.

Informasjonskapsler til markedsføring og sporing
Vi og våre tredjepartsannonsører bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg tilbud som vi tror er relevante og av interesse for deg. For eksempel samarbeider vi med annonsenettverk som lenker til våre søknadsskjemaer via hjemmesider, e-post og SMS. For å kunne videresende slike søknader bruker vi informasjonskapsler.

Dersom du f.eks. ser på en artist eller et arrangement, kan du se reklame for samme artist eller arrangement eller lignende artister og arrangementer på nettsiden vår eller andre nettsider som du besøker.

Permanente informasjonskapsler
Definisjonen av permanente informasjonskapsler er at de lagres på PC-en til de besøkende i en viss periode. Permanente informasjonskapsler brukes f.eks. for å huske innstillingene dine på nettsiden. Du trenger med andre ord ikke å tilpasse nettsiden på nytt neste gang du besøker den.

Tilfeldige informasjonskapsler (øktsinformasjonskapsler)
Definisjonen på en tilfeldig informasjonskapsel er at den slettes fra nettleseren når du lukker den. Øktsinformasjonskapsler brukes f.eks. for å administrere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

Informasjonskapsler fra tredjepart
Informasjonskapsler fra tredjepart tilhører andre domener enn dem som vises i adressefeltet. Slike informasjonskapsler brukes for å optimere prosesser, opprette statistikk og til analyse.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes og hentes normalt etter overenskomst med den anropte nettsiden. Overenskomsten kan ta form av en rekke av gjensidige, uavhengige overenskomster, der den anropte nettsiden ikke har en direkte overenskomst med den som setter eller henter informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at en tredjepart (f.eks. annonsenettverk) kan bruke informasjonskapsler for å gi deg målrettet reklame. Disse informasjonskapslene vil trolig være ytelses-, markedsførings- eller sporingsinformasjonskapsler. Tredjeparts informasjonskapsler settes også av nettanalyse- og trafikkmålingsleverandører som nettsiden bruker for at disse skal måle og vurdere brukerne.

Hvordan ser jeg hvilke informasjonskapsler som lagres?

Nettleserne lagrer vanligvis alle informasjonskapsler i en egen katalog på PC-ens harddisk. En måte å få vite hvilke informasjonskapsler som er lagret på, er å gå gjennom den katalogen og undersøke innholdet. Øktsinformasjonskapsler lagres imidlertid ikke nødvendigvis på harddisken, så du kan ikke være sikker på å finne disse med denne metoden.

Hvordan man blokkerer og fjerner informasjonskapsler?

De fleste nettlesere har en standardinnstilling som aksepterer bruk av informasjonskapsler. Du kan endre disse innstillingene, slik at du varsles dersom det sendes informasjonskapsler til pc-en din, eller stille inn nettleseren slik at alle informasjonskapsler blokkeres. Du kan også velge å slette alle informasjonskapsler som er lagret på PC-en din.

Du kan stille inn om du vil at informasjonskapsler skal lagres automatisk på enheten din, om du vil bli spurt for hver gang noen vil lagre en informasjonskapsel eller om du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler i det hele tatt. Dette gjør du ved å endre innstillingene i nettleseren din, slik at den ikke lenger tillater informasjonskapsler. Hvordan du gjør dette, avhenger av hvilken type nettleser du bruker. Du må følge samme prosedyre for alle nettlesere du bruker på samme og/eller ulike PC-er eller andre enheter.

Dersom du velger å blokkere informasjonskapsler, vil funksjonaliteten til nettleseren bli begrenset. I nettleserens hjelpefunksjon finner du informasjon om hvordan du kan slette lagrede informasjonskapsler eller endre innstillinger for informasjonskapsler. Dersom du benytter flere enheter for å vise og se hjemmesiden, må du velge de ønskede innstillingene for informasjonskapsler på alle enhetene.

Endre nettleserens innstillinger

I tillegg til verktøyet «informasjonskapselbot» som Forsetify bruker til sine hjemmesider, har du mulighet til å endre innstillingene i nettleseren selv for å begrense hvilke informasjonskapsler som skal brukes. Disse innstillingene finnes vanligvis under «Alternativer» eller «Innstillinger» i menyen til nettleseren din.

Husk at dersom du endrer innstillingene dine og blokkerer informasjonskapsler, vil dette kunne påvirke hvilke funksjoner du kan benytte på nettsiden vår.

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hvordan data (informasjonskapsler m.m.) som lagres lokalt kan administreres i ulike nettlesere. Vær klar over at dette kan endres, og at lenkene nedenfor kanskje ikke alltid inneholder den siste oppdateringen av informasjonen.

Google Chrome - https://www.google.com/chrome/privacy/

Internet Explorer - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Safari - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Safari for iPhone og iPad - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Eksempler på informasjonskapsler som vi kan benytte oss av

Google Analytics er et svært vanlig verktøy som brukes til nettanalyse og som f.eks. kan registrere hvilke nettsider de besøkende benytter seg av, lagrer informasjon om dette og kan deretter presentere varierende statistikk for nettsidens eiere. Dersom du ikke ønsker at brukerdata skal samles inn med tanke på annonse- eller statistikkformål av Googles tjenester, kan du velge såkalte opt-out-tjenester i nettleseren din eller melde dette direkte på Googles hjemmeside.

Hotjar samler inn informasjon om hvordan en nettside brukes. Hotjar registrerer besøk på spesifikke deler av nettsiden, og denne informasjonen kan senere benyttes for å forbedre opplevelsen og søkeskjemaene på hjemmesiden vår. Hotjar registrerer de besøkendes IP-adresser for å utelukke visse besøk.

Pendo brukes for å forstå og styre brukerens atferd for å skape bedre opplevelser på hjemmesider og kunne tilby bedre søknadsskjemaer. Verktøyet undersøker brukeratferd og aktivitet som deretter analyseres. Pendo kan vise hvilke funksjoner kundene bruker, hvor mye tid de bruker på hvert besøk og trender over tid. De samler inn informasjon om brukerne og tilpassede segmenter.

Optimizely er et optimeringsprogram for kundeopplevelse ved hjelp av A/B-testverktøy, der to versjoner av en nettside kan sammenlignes med tanke på ytelse og aktiviteter. Alt med det formål å øke brukervennligheten. Forsetify benytter et internettsporingsprogram for å registrere besøksfrekvens og antall besøk på siden vår. Innsamlet data brukes til statistikkformål, oppfølging og analyse for utvikling av hjemmesiden.

*Øvrig*
Javascript må være aktivert i nettleseren din for at du skal kunne bruke hjemmesiden vår på en funksjonell måte.

Ytterligere informasjon

Du kan lese mer om informasjonskapsler på: www.allaboutinformasjonskapsler.org eller www.youronlinechoices.eu.

Datatilsynet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for personvern og behandling av personopplysninger i Norge. Du kan lese om personvern og gjeldende lover og få annen informasjon på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no. I henhold til personvernlovene i Norge har du rett til å klage på behandling av personopplysningene dine til Datatilsynet i Norge. Det norske Datatilsynet har følgende kontaktopplysninger: telefon 22 39 69 00; e-post [email protected]; postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Kontakt

Du når Forsetify Oy via telefon +47 23 65 16 24, e-post til: [email protected] eller via post til: CJ Hambros plass 2C, 0164 Oslo.

Dersom du har spørsmål om våre retningslinjer for informasjonskapsler eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du kontakte vårt personvernombud på [email protected] eller tlf. +47 23 65 16 24.

Retningslinjer for IT-sikkerhet


Generelt om hvordan informasjon og data behandles

Disse retningslinjene for IT-sikkerhet gjelder for Forsetify Oy og de selskapene som ingår i konsernet. Retningslinjene beskriver Forsetifys grunnleggende tilnærming og intensjoner samt overordnede mål for informasjonssikkerhetsarbeid.

Definisjoner

Informasjonssikkerhet handler om å gi Forsetifys informasjonstilgang riktig beskyttelse over tid og omfatter sikkerhetsaspektene:

Tilgjengelighet at informasjon er tilgjengelig i forventet utstrekning og til ønsket tid.

Korrekthet at informasjon beskyttes mot uønsket og ulovlig forandring eller ødeleggelse.

Personvern at data eller annen informasjon ikke gjøres tilgjengelig eller formidles uautorisert.

Konfidensialitet at informasjonen overholder gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer og at den ikke gjøres tilgjengelig eller deles uten tillatelse.

Sporbarhet at vi kan spore viktige endringer i systemet, slik at vi i etterkant tydelig kan se spesifikke aktiviteter eller hendelser til et identifisert objekt eller bruker (hvem, hva, når).

Bakgrunn

God informasjonssikkerhet er svært viktig for å beskytte Forsetifys virksomhet mot interne og eksterne IT-relaterte trusler.Informasjonssikkerhetsarbeidet har også som mål å beskytte ansatte og kunder som vi bistår i egenskap av å formidle boliglån, forbrukslån og forsikringer samt beskytte våre leverandører og samarbeidspartnere.

Informasjonssikkerhetsarbeidet skal håndtere informasjonsrisikoer på en strukturert og konsistent måte. Arbeidet er ikke statisk, men må utvikles kontinuerlig i takt med vår virksomhet og verden rundt oss.

Utgangspunktet i vårt arbeid med informasjonssikkerhet er virksomhetens og interessenters behov for sikkerhet mot uønskede hendelser.

Retningslinjer

Tilnærming. Det er av avgjørende betydning at informasjonen og den underliggende infrastrukturen er beskyttet mot identifiserbare trusler som manipulasjon, ødeleggelse, korrupsjon, ulovlige aktiviteter, gjennomføring av bedragerske transaksjoner, rene feil uansett om disse er utilsiktede eller tilsiktede samt brudd på retningslinjer for personvern mellom Forsetifys og deres kunder eller partnere.

De sikkerhetstiltak som beskrives i disse retningslinjene beskriver hvordan informasjon og informasjonssystemer (både interne og eksterne) skal benyttes på en trygg måte. Retningslinjene for informasjonssikkerhet har som formål å sikre at all håndtering av Forsetifys informasjonstilgang skjer i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og allmenne regler samt Forsetifys interne retningslinjer og rutiner.

Forsetifys informasjonssikkerhetsarbeid kjennetegnes av:

 • at vi har kunnskap om hvordan vi kan sikre informasjonssikkerheten,
 • at vi kontinuerlig analyserer og vedlikeholder krisestyringskapasiteten,
 • at informasjonstilgang klassifiseres etter den modellen som brukes,
 • at trusselbildet mot informasjonstilgang analyseres kontinuerlig,
 • at hendelser som kan føre til negative konsekvenser forebygges,
 • og at arbeid med informasjonssikkerhet er en naturlig del av virksomheten.

Viktige prinsipper: Følgende prinsipper gjelder for informasjonssikkerheten innen Forsetify:

 • Investering i sikkerhetstiltak skal gjøres på bakgrunn av de krav som forretningsvirksomheten stiller, gjennomførte risikovurderinger og effektivitetskrav.
 • Implementering av informasjonssikkerhet skal være gjennomførbar og praktisk, og det skal finnes en balanse mellom beskyttelsesnivå og effektivitet.
 • Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess som skal være integrert i forretningsvirksomheten.
 • Ansatte, konsulenter, forretningspartnere og leverandører skal vite og være trygge på Forsetifys holdning til hvor viktig informasjonssikkerhet er for Forsetify.
 • Det er utformet en struktur for informasjonssikkerhet. Den effektiviserer og sikrer at retningslinjene overholdes med ulike informasjonssikkerhetskrav som er utformet av Forsetify.
 • Sikker identifisering og autentisering skal benyttes for tilgang til alle systemer. Ingen uvedkommende skal få tilgang til Forsetifys informasjonstilgang. Informasjonssikkerheten skal sikre at kun personer med rettmessig tilgang skal få tilgang til den informasjonen som trengs for de skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
 • Det skal etableres overvåking, slik at alle eventuelle hendelser oppdages og rapporteres, samtidig som det iverksettes relevante tiltak for å eliminere og redusere risikoen for at noe lignende skal kunne skje i fremtiden.

Sikkerhetsorganisasjon: Forsetify har delt arbeidet med informasjonssikkerhet inn i flere sikkerhetsområder. Disse omfatter fysisk sikkerhet, administrativ sikkerhet, datasikkerhet/IT-sikkerhet, personsikkerhet samt kommunikasjonssikkerhet.

For hvert sikkerhetsområde er det utpekt en ansvarlig. Informasjonssikkerhetsansvarlig har et overgripende ansvar for den strategiske sikkerheten på samtlige av disse områdene. Informasjonssikkerhetsarbeidet ledes av CTO.

Klassifisering: Klassifisering av Forsetifys informasjonssystem skal gjennomføres med hensyn til vår definisjon av informasjonssikkerhet, det vil si krav til personvern, korrekthet, tilgjengelighet og sporbarhet. Klassifisering er en formell måte å fastsette egnet beskyttelsesnivå for et IT-system på. Informasjonen er i fokus for klassifiseringen.

Sletting og rensing: Når det gjelder Forsetifys rutiner for sletting av personopplysninger og rensing av annen informasjon, fremgår dette av Forsetifys registre og styringsdokumenter.

Bruk Personopplysninger skal oppbevares og håndteres i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) og den norske datavernloven samt andre relevante lover og forskrifter. Ved usikkerhet i forhold til dette, kan det stilles spørsmål til informasjonssikkerhetsansvarlig eller DPO.

Systemutvikling: Informasjonssikkerheten skal vurderes under utvikling, implementering og endringsfaser i hele programvarens levetid. Forsetifys systemutviklingsprosess skal dokumenteres, og prosessene for endringshåndtering og testing skal styres.

Privacy by Design & Privacy by Default i henhold til EUs personvernforordning I Forsetifys systemutvikling skal både personlig integritet og informasjonssikkerhet være ledestjerner.

Vi skal derfor arbeide med innebygd integritetsbeskyttelse (Privacy by Design). Dette er et begrep som brukes for å beskrive systemer og løsninger der personvernet også er en integrert del som er tatt med som et basiskrav ved utviklingen av systemet eller løsningen og som går som en rød tråd gjennom hele systemets levetid. Et eksempel er innføring av informasjonssikkerhetstiltak allerede på planleggingsstadiet for å hindre at følsomme opplysninger komme i hendene til ikke-autoriserte personer.

Bestemmelsen om Privacy by Design kompletteres av regelen om Privacy by Default, som innebærer å iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at kun personopplysninger som er nødvendige et spesifikt formål behandles. Det samme gjelder for mengden av personopplysninger som samles inn, omfanget av behandlingen, tidspunktet for lagring og tilgjengelighet.

Data Protection Impact Assessments konsekvensvurderinger: Vi foretar konsekvensvurderinger i henhold til personvernforordningen ved å granske og revidere retningslinjer og veiledninger som for eksempel risikohåndtering og endringsarbeid (IT-anskaffelser, utkontraktering, tjenesteutvikling) og sørger for at de inneholder krav til innebygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard.

Virusbeskyttelse: Alle systemer skal holdes oppdaterte med de siste sikkerhetsoppdateringene. Ingen innebygde sikkerhetsmekanismer bør skrus av.

Tilgang til nettverk: Tilgang til nettverk fra hjemmekontor skal kun tillates dersom brukeren er autorisert via tilgangskontroller og verifiseringsprosedyrer på den måten som Forsetify har bestemt, ev. via VPN.

All følsom og internt eller eksternt kommunisert datakommunikasjon skal beskyttes via kryptering eller annet adekvat sikkerhetssystem.

Egne hjemmesider og kryptert overføring av informasjon: Det skal iverksettes ekstra sikkerhetskrav i forhold til hjemmesider der det samles inn personopplysninger. Datasikkerhetsansvarlig skal løpende kontrollere at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende.

Forsetify vil at alle brukere skal føle seg trygge når de gir oss personopplysninger. For å beskytte dine personopplysninger, bruker vi https (dvs. (SSL-kryptering) når du besøker våre nettsider. Dette gjør vi for at all informasjon (f.eks. dine personopplysninger) alltid er kryptert ved overføring til oss.

Brukersikkerhet: Brukernavn og passord skal håndteres på en trygg måte, og alle innlogginger skal gjøres av autoriserte personer. Forsetify skal sikre at alle ansatte har god kunnskap om Forsetifys behandling av personopplysninger og tilhørende informasjonssikkerhet.

Rapportering av hendelser som berører personvern og informasjonssikkerhet: Hendelser som vedrører personvern kan skyldes brann, ikke-autorisert tilgang eller annet. Dette innebærer at det kreves en ansvarlig som skal håndtere uønskede hendelser. Det er viktig å ha gode rutiner slik at man umiddelbart kan håndtere hendelser som omfatter personopplysninger. Meldinger om hendelser rettes til tilsynsmyndighet, dvs. Datatilsynet i Norge, i løpet av 72 timer.

Forsetify skal ha en prosess med rutinebeskrivelser for håndtering av hendelser. Oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet skjer ved at samtlige sikkerhetshendelser registreres i et eget system. Oppfølging av valgte eller gjennomførte beskyttelsestiltak skal skje kontinuerlig.

Dersom hendelsen kan føre til at personer utsettes for alvorlig risiko, som diskriminering, ID-tyveri, svindel eller økonomisk bedrageri, skal Forsetify også informere de registrerte om hendelsen, slik at de kan iverksette nødvendige tiltak.

Arkivering og lagring

Hvert system har ulike data som har ulike krav med tanke på lagring og langtidsarkivering. Forsetify skal ha en spesiell rutine for arkivering for å sikre arkivering av data på best mulig måte.

Innkjøp

Forsetifys instruks for innkjøp og avtalehåndtering (prosess ved inngåelse av avtale) skal sikre at alle deler av disse retningslinjene følges og implementeres.

Referanser og lenker

Forsetify er ikke ansvarlig for noe innhold som er lenket eller referert til fra disse sidene. Hvis skader oppstår igjennom bruk av den presenterte informasjonen, fratas Forsetify alt ansvar.

Videre er Forsetify ikke ansvarlig for kommentarer eller meldinger publisert av brukere av Forsetify nettside, i de tilfeller slik publisering er mulig. Forsetify er ikke ansvarlig for noe innhold som det er linket eller referert til på disse sidene.

Ansvar

Retningslinjene fastsettes av Forsetifys ledelse. Informasjonssikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å oppdatere retningslinjene og tilhørende dokumenter og deretter kommunisere dette til alle ansatte.

Informasjonssikkerhetsansvarlig overvåker også at retningslinjene overholdes og at alle ansatte får tilpasset opplæring, slik at bevisstheten rundt dette øker.

Datatilsynet

Relevant tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet.

I henhold til loven har du også rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

Datatilsynet tar imot klager via post: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo

Kontakt

Du når Forsetify Oy via telefon + 47 23 65 16 24, e-post til: [email protected] eller via post til: CJ Hambros plass 2C, 0164 Oslo.

Dersom du har spørsmål om våre retningslinjer for IT-sikkerhet eller vår behandling av personopplysninger ellers, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på [email protected] eller tlf. +47 23 65 16 24.

Disse retningslinjene for IT-sikkerhet gjelder f.o.m. 11.05.2020 og inntil videre.

Eksterne banker og långiveres personvern


Långivere og banker:

https://www.collector.no/om-collector/integritet-og-sikkerhet/

https://www.ekspressbank.no/servicemenu/informasjonskapsler-og-personvern/https://www.santanderconsumer.no/personvern/

https://ikanobank.no/sikkerhet/personvern

https://www.bbf.no/personvernerklaring/

https://www.remember.no/kundesenter/personopplysninger/https://brabank.no/informasjon/personvernerklaering-brabank/

https://instabank.no/kundesenter/vilkar

https://www.resursbank.no/resurs-bank-og-personvernforordningen/

https://www.komplettbank.no/personvern/les-mer/

https://optinbank.no/kundesenter/personvern/

https://ya.no/kundesenter/vilk%C3%A5r-og-betingelser