Fordelsavtale

Om fordelsavtale

I forbindelse med din søknad om lån, forsikring, strøm eller en annen av de tjenestene vi tilbyr, har du valgt å inngå en Fordelsavtale. Fordelsavtalen er inngått mellom deg og Forsetify Oy (985220239), heretter Forsetify.

Forsetify er et varemerke innen Forsetify Oy`s virksomhetsområde.

Innhold
Inngåelse og tegning av denne fordelsavtalen er frivillig. Du trenger altså ikke inngå fordelsavtalen for å kunne søke om lån, strøm, forsikring eller benytte de andre tjenestene våre.

Fordelsavtalen er en abonnementstjeneste som løpende hjelper deg med privatøkonomien din ved å tilby deg personlig service på et høyere nivå samt informasjon og markedsføring som er tilpasset deg. Tjenesten innebærer at Forsetify, basert på informasjon om hvilke tjenester du tidligere har benyttet deg av fra Forsetify (f.eks. tidligere søkt om lån og forsikringer) samt informasjon som du selv angir i søknaden din (f.eks. sivilstand, familiesituasjon, boform, bil og personlige interesser), presenterer og tilbyr informasjon og produkter som vi tror er relevante og interessante akkurat for deg. Tjenesten innebærer at Forsetify, gjennom såkalt profilering, sammenligner dine forutsetninger med tidligere engasjement hos oss samt med statistisk informasjon (på aggregert nivå) om hva andre i en lignende situasjon som deg (f.eks. lignende livsfase, økonomi, boform og boområde m.m.) har vist interesse for. På denne måten vil tjenesten kun tilby deg relevante tilbud, og du slipper å motta informasjon og tilbud som ikke interesserer deg. Mer informasjon om hvordan profileringen foregår, finner du i våre retningslinjer som finns videre i dette dokument Retningslinjer om fordelsavtale.

De løsningene og produktene som du vil motta informasjon og tilbud om innenfor rammen av fordelsavtalen, er tjenester som tilbys av selskap innen Forsetify. Per i dag gjelder dette f.eks. privat-, bil-, bolig- og bedriftslån, forsikring, kredittkort, sparing, delbetaling, strøm eller lignende.

Fordelsavtalen reguleres av disse vilkårene og er en avtale mellom deg og Forsetify.

Fordelsavtalen er gratis, og du kan når som helst avbryte abonnementet ved å kontakte oss (se kontaktopplysninger under).

Innholdet i fordelsavtalen varierer fra tid til annen. Nedenfor kan du se eksempel på den typen tilbud du vil kunne få via fordelsavtalen:

  • Nyhetsbrev med råd og tips om privatøkonomi
  • En skreddersydd tjeneste som innebærer at vi sender deg relevante tilbud som passer deg og din økonomi. Det kan også innebære at vi på din oppfordring overvåker dine nåværende vilkår (f.eks. lån- eller strømavtale) kontakter deg dersom vi ser at du har mulighet til å få bedre vilkår gjennom våre tjenester, f.eks. bedre lånevilkår eller strømpris.

Informasjon og fordeler som følge av fordelsavtalen kan komme via telefon, brev, e-post, sms så at du skal få så rask og relevant service som mulig, og for at vi skal kunne kontakte deg når vi finner noe som passer deg og dine behov, kommer vi i først og fremst til å kontakte deg via e-post, sms eller på telefon. Dersom du ikke ønsker å motta informasjon via e-post, kan du melde fra til oss om dette ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Da kan du fortsatt bruke tjenesten, men husk at du da selv må gå inn på vår hjemmeside med jevne mellomrom for å finne aktuell informasjon og tilbud som vi tror er aktuelle for deg.

Fordelsavtalen gjelder inntil videre og kan når som helst sies opp av begge parter. Dersom du vil si opp avtalen, kan du sende en e-post til [email protected] eller ringe oss +47 23 65 16 24

Behandling av personopplysninger
Forsetify verner om, respekterer og beskytter personopplysningene dine og din personlige integritet.

For at vi skal kunne tilby deg fordelsavtalen, må vi behandle personopplysningene dine. Forsetify behandler personopplysningene i henhold til gjeldende person- og datavernlover, dvs. EUs personvernforordning (GDPR) samt nasjonale lover, forordninger og forskrifter.

Som nevnt over innebærer fordelsavtalen bl.a. at Forsetify hjelper deg med å oppnå de beste vilkårene og tilbudene innen de produktene som selskapene innen Forsetify tilbyr (dvs. sammenligning av finanstjenester, forsikring og strøm). Dette innebærer at vi kommer til å behandle personopplysningene dine på en måte som muliggjør en slik persontilpasset tjeneste (bl.a. gjennom såkalt profilering).

For en fullstendig beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine, henviser vi til våre Retningslinjer for personvern.

Ved å akseptere vilkårene våre for fordelsavtalen, bekrefter du at du har lest og forstått innholdet i Forsetifys retningslinjer for personvern.

For å kunne tilby deg interessante tilbud som er tilpasset økonomien din, vil personopplysningene dine bli delt med relevante selskaper innen Forsetify.

Informasjonskapsler
Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi cookies og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer «om informasjonskapsler»

Endrede vilkår
Forsetify forbeholder seg retten til å endre fordelsavtalen når som helst ved å oppdatere denne siden. Ved vesentlige endringer vil vi også informere deg om de nye vilkårene ved å sende deg en e-post.

Kontaktopplysninger
Forsetify Oy (FI27828043) c/o CJ Hambros plass 2C, 0164 Oslo Telefon: +47 23 65 16 24 E-post: [email protected]

Gyldighet
Disse bruksvilkårene gjelder f.o.m. 11.05.2020 og inntil videre.