Slik lager du et personlig budsjett

Kategori: Sparing, Publisert 8. september 2020.

Enten du allerede sparer alle kvitteringer og fører nøye opp alle utlegg og inntekter, eller ikke aner hvor pengene forsvinner hver måned, kan budsjett være et ypperlig verktøy for få kontroll over privatøkonomien. Hvordan du setter opp budsjettet ditt og hvordan du bruker det er helt opp til deg, men det trenger ikke være vanskelig. I denne artikkelen tilbyr vi en enkel oversikt på hva et personlig budsjett burde inneholde, hva det er godt for og hvordan du får mest ut av det.

Hvorfor ikke bare leve i nuet?

Hvis du er impulsiv og liker å leve hver dag som om den var den siste så føler du kanskje at budsjettering og planlegging generelt setter en demper på ting. Å sette opp og følge et budsjett blir nok aldri en fest i seg selv, men det gir deg mulighet til å gjøre omprioriteringer på forskjellige budsjettposter så du slipper å ligge på etterskudd med regninger. Et budsjett vil ikke gi deg noen ekstra inntekt, men det gjør det mulig for deg å bli bevisst på og tette pengesluk. På den måten kan du få ekstra penger til det du virkelig ønsker å bruke penger på. Derfor kan det bidra til å gi deg den livsstilen du skulle ønske, uansett om det er en fri bohem eller en del av en A4 kjernefamilie.

Trinn for trinn

Om du foretrekker kan du lage ditt eget budsjett i Excel, Word eller med penn og papir og utforme det helt sånn som du foretrekker. Hvis du heller vil bruke en elektronisk mal, finnes dette på flere steder. Du kan først og fremst sjekke i nettbanken din, da noen banker tilbyr dette. Da kan du ofte slippe å fylle ut alle postene selv, spesielt utgiftsposter som lån og faste trekk da dette allerede er tilgjengelig i banken. Alternativt kan du finne interaktive budsjettmaler via dinside.no eller e24.no. blant annet. Uansett lerret er det følgende du må inkludere i et personlig budsjett:

Inntekter

Skaff deg en full oversikt over alle penger som kommer inn på konto i løpet av en måned. Dette inkluderer lønn, pensjon, trygd, barnetrygd, kontantstøtte, husleieinntekter og lignende. Ta også med renteinntekter, bonus, utbytte og annet som ikke kommer fast hver måned.

Utgifter

Gå systematisk gjennom alt du har av utgifter. Nettbanken er et godt utgangspunkt for å finne en oversikt over dette, alternativt finn frem kontoutskrifter og kvitteringer. På samme måte som du gjør med inntektene så ta med alle utgifter selv om de ikke forekommer hver måned, eksempelvis årsavgift på bil, TV-lisens og lignende. I budsjettet vil du føre beløpene inn i den måneden de skal betales, men det er lurt å tenke på det samlede pengeforbruket i løpet av et år så du får et realistisk bilde av utgiftssiden.

Planlegg og organiser

Summer inntekter og utgifter per måned. Det vil for de fleste være noen måneder med overskudd og noen med underskudd. Dette er et eksempel på hvor nyttig det kan være med et budsjett, for da kan du forutse de vanskelige månedene og ta overskuddet fra en måned og sette av til de månedene hvor utgiftene eventuelt overstiger inntektene. Hvis du ønsker enda mer kontroll kan du opprette en budsjett konto når du vet hvor mye du betaler i faste utgifter hver måned. Da kan du sette opp et fast trekk fra lønns- eller brukskontoen din til budsjett kontoen som dekker de faste utgiftene. På den måten vil de pengene som er igjen på lønnskontoen midler du kan disponere friere.

Bruk budsjettet aktivt

Et budsjett fungerer som en plan for hvordan du skal disponere pengene dine. Ved å bruke budsjettet aktivt til å finne og kutte unødvendige kostnader vil du kanskje få mulighet til å spare mer som kan gi deg større frihet på langsikt.

Hva nå?

Å lage budsjettet er bare halve jobben, husk å følge opp og fylle inn verdiene både for inntekter og utgifter. Da vil du se om du klarer å følge budsjettet eller om budsjettet bør justeres. Du velger selvfølgelig hvordan du bruker budsjettet, men gjør du det nøyaktig vil du som sagt se hvor du bruker for mye og hvor du eventuelt kan spare. Penger spart er penger tjent som de sier. Hvis budsjettet avdekker store negative avvik så kan budsjettøvelser hjelpe deg med å finne frem til hvor problemene er og da er det jo enklere å finne en løsning. For flere gode artikler med sparetips kan du lese her.

SIFOs Referansebudsjett

For de av dere som ønsker å stramme inn budsjettet, men ikke ser fra eget forbruk hvor det er mulig å spare så kan SIFOs referansebudsjett være til hjelp. Dette budsjettet viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold og kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå. Budsjettet omfatter hushold av ulike størrelser og alders- og kjønnssammensetning samt både vanlige løpende utgifter til mat klær og lignende, og utgifter til sjeldnere innkjøp som møbler og elektrisk utstyr for eksempel.

Lykke til med utforming og oppfølging av ditt personlige budsjett! Hvis du ser i budsjettet at du kan trenge litt ekstra frihet og du har noen forbrukslån kan du prøve å refinansiere for å samle all gjeld og få ned renten på dine lån hos forsetify.no.