Derfor er det latterlig vanskelig å komme inn på boligmarkedet

Kategori: Lån, Publisert 28. september 2020.

Det er flere utfordringer som gjør det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, særlig i de store byene og særlig hvis man står uten økonomisk støtte fra familie eller andre.

Stor etterspørsel = Høye boligpriser

Den primære grunnen til dette er høye priser i ettertraktete strøk og mye kamp om benet. Da står man dårlig stilt hvis man ikke har egenkapital. Det finnes visse banklån som skal gjøre det enklere å få lån uten å stille mye i egenkapital og som fremdeles gir gode rentevilkår til unge. Men bankene kan ikke lenger gi lån tilsvarende 100% av kjøpesummen. Med krav om egenkapital nemlig økt fra 15% og oppover har man som regel ikke slike penger i perioden man skal inn på boligmarkedet uten økonomisk støtte fra foreldre.

Den beryktede egenkapitalen

Gitt usikkerheten rundt egenkapital er det dermed ikke lett å henge med i budrunder, hvor ting utvikler seg kjapt og hvor det er mange som kjemper om samme bolig. Presset i budrunder kan også få unge kjøpere til å føle seg tvunget til å kjøpe noe som er dyrere enn det de egentlig hadde råd til. Ellers klarer man ikke å stille egenkapitalen og blir rett og slett hektet av.

Selv hvis man har hjelp til egenkapital er det ikke sikkert man er trygg på å kunne betjene rentene. Boligpriser stiger fortere enn lønninger og fortere enn de fleste unge evner å spare. Innvandring og tilflytting til sentrale strøk skaper høy etterspørsel og dette presser prisene oppover. De eventuelle renteutgiftene kan dermed sette et stort press på de enkeltes privatøkonomi og faren for rentesvingninger kan skremme unna en potensiell låntaker.

Det kan også hevde at det rett og slett er for få boliger i sentrale strøk slik at etterspørselen ikke kan imøtekommes. Det finnes dessuten ikke nok små leiligheter, eneboliger eller studentboliger og pristerskelen blir dermed høyere enn det som kunne ha vært tilfellet med større tilgjengelighet av mindre enheter. Innskudd som sikkerhet er blant alternativer som kan gjøre det lettere for foreldre å stille opp med finansiell støtte.

Dersom du trenger et skreddersydd boliglån kan du søke på forsetify.no, så skal vi hjelpe deg med å finne et lån som er perfekt for deg.