Alt du trenger å vite om renter

Kategori: Lån, Publisert 7. september 2020.

For alle som er det minste interessert i økonomi og ute etter de beste lånerente, kredittkort og lignende, vet at renter er viktig å sammenligne. Hvis man blindt takker ja til et kredittkort som lover all verdens uten å se på renta kan det fort bli dyrt. Også når man tar opp lån, spesielt boliglån, er det mye snakk om renter, og ikke bare en type rente. For å gjøre deg bedre rustet når du skal ut å være din egen megler har vi samlet alt du trenger å vite om renter her.

RENTER I ET NØTTESKALL

Rente er kostnaden for å leie kapital, eller leieprisen på penger. Det fungerer som godtgjørelse for utlåner som har stilt penger til rådighet for andre. Rente blir normalt oppgitt som prosent per år (pro anno, forkortet p.a.) av kapitalbeløpet.

Hvis du sammenligner renter hos forskjellige utlånere er det ikke uvanlig å se variasjoner i rentenivå og det skyldes både at selskapene konkurrerer med hverandre og at renten kan bestå av opp til tre deler. Den første delen som nevnt ovenfor er godtgjørelse for å stille kapital til disposisjon. Den andre er risikopremie, eller en bonus for utlåner for å ta på seg risiko. Den tredje er godtgjørelse for inflasjon, det betyr at i en periode med høy inflasjon vil sannsynligvis styringsrenten også kunne øke, og det kan de få godtgjørelser ut av.

En annen måte å forstå rente på er som prisen på fremskyndet forbruk. Med dette siktes det til at den som låner penger får muligheten til å bruke penger tidligere enn inntekten ellers ville tillatt. Utlåner, som gir deg muligheten til dette, utsetter på en måte sitt forbruk og derfor tar utlåner en pris for å låne ut kapital, nemlig rente.

FORSKJELLIGE TYPER RENTER

Nominell rente: dette er renten bankene reklamerer med og er den årlige renten på et lån, ekskludert gebyr. Denne renten er derfor litt misvisende fordi det alltid vil påbeløpe seg ekstra omkostninger og gebyrer.

Effektiv rente: se på denne renten for å vite hva du egentlig skal betale. Det er altså den årlige renten, eller nominelle renten, lagt sammen med lånets omkostninger, som for eksempel etableringsgebyr og termingebyr.

Styringsrente: dette er renten bankene må betale for å sette inn i eller låne penger av sentralbanken. Formålet med denne renten er å styre pengemarkedsrentene til å ligge noe over, men nær denne. I uvanlige tilfeller kan denne renten bli negativ som kan føre til at bankene må betale for innskudd i sentralbanken.

Pengemarkedsrente: prisen bankene eller andre finansinstitusjoner betaler for å låne av hverandre. Dette danner grunnlaget for utlånsrentene de tilbyr samfunnet. Pengemarkedsrente er det samme som NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate

Interbankrente: den renten bankene betaler for å låne penger i andre internasjonale banker. Fordi Norge importerer og eksporterer varer til utlandet, vil det som skjer i andre land også påvirke norsk økonomi. Derfor er internasjonale premisser viktig for rentesetting. Norges Bank, altså sentralbanken, analyserer internasjonal økonomi og globale markeder som er viktig for norsk eksport og norske eksportpriser.

Kalkulasjonsrente: renten eller avkastningen man krever å få av en investering, eller rentekravet. Dette er avgjørende for om en investering bør skje eller ikke.

Morarente: rente for sen betaling. Dette er med andre ord renten du helst vil unngå da morarente blir påberegnet når du ikke betaler for deg.

DAGENS LAVE RENTER ER IKKE BARE ROSENRØDT

Rentene, og spesielt tydelig med boliglånsrentene, er nå rekordlave i Norge og det er spådd at de vil være lave en tid fremover. Alle med boliglån gleder seg selvfølgelig over dette, men ekspertene advarer oss mot å bli revet med i denne lavrenteboblen. Dette kan bli et problem når renten faktisk begynner å stige, da det en risiko for at folk begynner å basere sin private økonomi på at renten fortsetter med å være lav.

Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, pekte ut tre negative virkninger lave renter kan ha på privatøkonomien til Aftenposten. For det første vil de lave rentene presse boligprisene oppover, noe som kamuflerer hvor dyre boligene har blitt og gjør det enda vanskeligere for førstegangskjøpere å komme på markedet. Den andre negative virkningen er at folk venner seg til et høyt forbruk. Gundersen uttalte at han tror mange kan tåle høyere rente når den tid kommer, men det kan bli dyrt for de som ikke er forberedt. Det siste han påpekte var at det lave rentenivået er nitrist for jevne banksparere. Oppsparte midler gir lite eller ingen avkastning, så for de som har penger i banken, som midler til pensjonsalderen, er den lave renten svært dårlig nytt.

Så hvordan kan du best ruste deg for en renteoppgang. Det enkleste er å ta det med i beregningen når du forplikter deg til et lån, se hvor mye du kan tåle i forhold til din nåværende inntekt. I tillegg kan det lønne seg å spare litt ekstra på egenhånd, istedenfor å låne ut maksimalt, så har du penger i bakhånd den dagen rentene går opp.

For mer informasjon ta en titt på våre andre artikler for å få tips til finans og personlig økonomi.

Kilder:
www.no.wikipedia.org
www.aftenposten.no
www.dn.no